Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TİCARİ TAZILIMLAR

KLASİK SET İÇERİKLERİ

KOBİPACK

Overflow: Hidden No More

TİCARİ YAZILIM​

20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Datasoft Programları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile muhasebe büroları için kullanımı kolay, işlevsel ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. Tüm ürünler, hem birbirinden bağımsız; hem de istenirse tam entegre çalışan modüllerden oluşmaktadır.

Datasoft programları, Müşavir Setler ve Ticari Setler olmak üzere iki temel grupta toplanmıştır. Bu setler değişik ölçeklerdeki işletmelerin ve muhasebe bürolarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek içeriklere sahiptir.

Datasoft’a geçtikten sonra bunları söylüyor olacaksınız:

 • Donanım değiştirsem bile, şifre almam gerekmiyor. Çünkü “Taşınabilir Program Kilidi” kullanıyorum.
 • Aynı sürümdeki tüm yeniliklere internetten anında sahip olabiliyorum.
 • Yasal değişikliklerin, benim daha haberim olmadan programlarıma ilave edilmesinin rahatlığını yaşıyorum.
 • Programı aldıktan sonraki bir yıl içerisindeki tüm yeniliklere bedelsiz sahip olabiliyorum.
 • Güncel seriyi kullandığım sürece, telefon desteğinden bedelsiz yararlanıyorum.
 • Sahibi olduğum program paketlerini, internetten sadece kullanıcı numaramı girerek istediğim zaman kendi bilgisayarıma indirebiliyorum.
 • Kısa yol tanımları sayesinde program menülerine girişlerim saniyede mümkün oluyor.
 • Kullanıcı tanımları sayesinde firma içi bilgi güvenliğini en üst seviyede sağlayabiliyorum.
 • Set ve sistem değiştirmelerde, kullanmakta olduğum setin değeri güncelliğini koruyor.
 • Datasoft’un 20 yıllık güvenilirliğine ben de güveniyorum.

1. Ticari Set İçerikleri

2. Kobipack

3. Datasoft Broşürümüz

Overflow: Hidden No More

Klasik Set İçerikleri

TİCARİ SETLER:

Temel Set     Stok-Cari-Fatura-İrsaliye

Ticari Set 1    Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Programı, Çek-Senet Takibi Programı

Ticari Set 2   Ticari Set 1+Genel Muhasebe Programı+Entegrasyon

Ticari Set 3   Ticari Set 2+Personel Bordrosu Programı

Ticari Set 4   Ticari Set 3+Demirbaş/Amortisman/Yeniden Değerleme

MÜŞAVİR SETLER:

Müşavir Set 1    Genel Muhasebe Programı, İşletme Defteri Programı, Personel Bordrosu Programı, Demirbaş/Amortisman/Yeniden Değerleme

Müşavir Set 2   Müşavir Set 1 + Büro Bilgi Sistemi

Müşavir Set 3   Müşavir Set 2+Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet-Entegrasyon

Özel Set           Genel Muhasebe Programı, Personel Bordrosu Programı

Oda Seti           Basit Usul Defteri, Büro Bilgi Sistemi

Sonuç olarak;

 • Çoklu Kasa, çoklu döviz, çoklu depo takibini yapabiliyorum.
 • Sipariş takibini ve siparişlerde kısmi takibatı yapabiliyorum.
 • Aynı makbuzda; çek, senet, havale, nakit tahsilat işlemini yapabiliyorum.
 • Çek ve senetlerimin, kısmi tahsilatını takip edebiliyorum.
 • Stok-Cari-Fatura/Çek-Senet programındaki belgelerden, muhasebe programında, doğrudan veya sonradan entegre fişlerini oluşturabiliyorum.
 • Faturalarımda ÖTV, devlet destekleme, yuvarlama, 3 satır iskontosu ve 4 fatura altı iskontosu gösterebiliyorum.
 • Bütün raporlarımı dövizli olarak alabiliyorum.
 • Cari hesap raporlarında fatura ve tahsilat makbuzlarının ayrıntılı dökümünü istediğim gibi alabiliyorum.
 • Bütün beyannamelerimi kolayca devletin matbu formlarına yazdırabiliyorum.
 • Geçici vergi dönemine uygun olarak giderlerin gelir tablosu hesaplarına yansıtmalarını programım otomatik yapıyor.
 • SSK Kurumu’na verilen tüm belge ve bildirgeleri programıma hazırlatabiliyorum.
 • Personel bordrosundaki tahakkuklarım muhasebemde entegre fiş oluşturuyor.
 • İşsizlik Sigortası ile ilgili İAB formunu programdan doğrudan döktürebiliyorum.
 • Demirbaş-Amortisman-Yeniden Değerleme Programı, geçici vergi dönemine uygun olarak; amortisman giderlerini ve yeniden değerleme sonuçlarını muhasebemde mahsup fişi oluşturuyor.
 • Büro Bilgi Sistemi programından düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları; hem müşavirin Serbest Meslek defterine, hem de mükellefin (işlerme vaya muhasebe) defterine gerekli kayıtları oluşturuyor.
 • Mükellefin tüm vergilerini, vergi gecikme zamanlarını ve ödemelerini takip edebiliyorum.
 • Kira Bilgi Formu, Dosya Teslim Tutanağı gibi formları programdan düzenleyebiliyorum.
Overflow: Hidden No More

Kobipack​

Gücünüz, farklılıklarınız kadardır.

Günümüzde ancak ve ancak bilgiyi yönetenler, ayakta kalabilmektedir.

Datasoft Yazılım, üretim ve ihracatta bir misyonu üstlenen veya ülke içerisinde ticaretle uğraşan firmalarımızın günlük ve gelecekteki büyüme ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak, esnek tanımlamalı, şubeli veya şubesiz çalışma imkanı sağlayan, tamamen parametrik Windows uyumlu kullanıcı arayüzü ve esnek entegrasyonu ile KOBiPACK'i siz değerli firmalarımızın kullanımına sunmaktan sonsuz gurur duyuyor.

Datasoft Yazılım, 20 yıllık bilgi birikimi ve ülke genelindeki dağıtıcı/satıcı ağının gücünü ve deneyimini kullanarak;

Ülkemizin itici gücü olan KOBİ'lerin ticari ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yoğun rekabet ortamında, üretim / tedarik / sipariş / satış konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak, globalleşen dünyamızda işlemlerin birden fazla döviz ile yapılma zorunluluğu gözönünde bulundurulduğunda, fiili döviz takibi ile bu ihtiyaca cevap vermek, eldeki stok miktarlarına şube depo, vb bazında en kolay şekilde ulaşma imkanı getirerek, stok devir hızının maksimum düzeyde olmasını sağlamak ve böylelikle markalaşma ve şubeleşmenin gündemde olduğu günümüzde, fiyat rekabetini sağlayabilmenin önünü açmak üzere KOBiPACK çözümünü getiriyor.

KOBİPACK'in Firmanıza Kazandıracağı Yenilikler:

* Şube takibi sayesinde bir ana firma altında 999 şube tanımlanabiliyor. Tüm şubelerde stok kartlarının ortak olmasıyla, müşterilerin şube bazında izlenebilmesi işlemlerinizi kolaylaştırıyor.

* Şubelerin merkeze ve diğer şubelere yaptığı işler için, işlem yapılan şube tarafından üretilen belgeni bir kopyası da (ters kopya) üretilebiliyor.

* Tüm kart, belge ve işlemlerde herbir kart ve belgenin önüne ilgili şube kodunun otomatik olarak gelişiyle, konsolidasyon yaparken oluşacak kargaşadan kurtulmak mümkün.

* Yetki sınırları dahilinde tüm şubelerin birarada veya şube bazında raporlarının görülebiliyor olmasıyla, tüm şube işlemlerinin (şube bazında veya genel) tek bir muhasebe firmasına entegrasyonu kolaylıkla sağlanabiliyor.

* Fiili döviz takibiyle, her cari kart için ana para biriminden farklı üç döviz birimi tanımlanabiliyor. Aynı cari karta, belgelerin seçilen döviz cinsinden borç veya alacak kaydedilmesi veya ana para birimi cinsinden kaydı yapılarak, ana para birimi ile birlikte üç ayrı döviz cinsinden borç-alacak işlemlerinin fiilen takip edilebilmesi olanağı var.

* Tahsil edilen para birimi ile işlem yapılacak cari döviz biriminin farklı olabilmesi (EUR borcuna karşılık TL veya USD tahsilatı gibi) mümkün.

* Stok alış ve satış fiyatları farklı döviz cinsinden takip edilebiliyor.

* Firma bazında kullanılacak özelliklerin bir kez seçimi,

* Belge bilgi girişi, belge listeleri, belge formları, kartların liste ve hareketleri, fişlerin bilgi, liste ve formlarının kullanıcı tanımlarından hangisinin kullanılacağının bir kez seçimi, istenildiğinde ilgili bölümde iken tanım kodunun değiştirilebilmesi,

* Çok farklı ve özellikli ödeme planlarının tanımlanabilmesi ve bu planların belge düzenlemesi sırasında belge bazında kullanılabilmesi,

* Değişik banka POS'larına ait farklı kredi kartı tahsilat şekillerinin tanımlanması,

* Arka plan dosyası kullanarak çok kısa sürede baskılı evrak basımıyla ilgili form tanımlarının yapılabilmesi,

* Alış ve satış işlemlerine ait tüm belge tiplerinin istenildiği kadar ve belirli özellikleri de içerecek şekilde kullanıcı tarafından tanımlanması,bu belgelere göre farklı entegrasyon seçeneklerinin kullanılabilmesi,

* Aynı stok kartında, alıcı gruplarına göre sınırsız sayıda fiyat girilebilmesi veya bir fiyat baz alınarak alıcı gruplarına oransal fiyatların otomatik oluşturulması, Belge düzenleme sırasında alıcının koduna bakarak stok satış fiyatının otomatik belirlenmesi,

* Birçok işlemin tek bir ekrandan takip edilebilmesi,

* Eşleştirme numarası kullanarak tahsil edilmiş ve tahsil edilecek borç veya alacakların takip edilmesi,

* Hesap kesim tarihi kullanarak mutabakatı sağlanmış işlemlere dönmeden cari işlemlerin daha kolay bir şekilde takip edilebilmesi,

* Mail-order ile ilgili; tahsilat, taksitli tahsilat, vadesi gelenlerin taksitlerin tahsilatı vb gibi birçok özelliğin kullanılabilmesi,

* Basit ve pratik bir şekilde taksit takibi.

Program Paket İçerikleri:

KOBİPack Basis: Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Mühtahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Bankalar, Çek, Senet, Havale, Taksit Takibi, Kredi Kartı Tahsilatı, Mail-Order Tahsilatı, Fiili Döviz Takibi, Toplu Fatura Üretme

KOBİPack Median: KOBİPack Basis + Genel Muhasebe + Entegrasyon

KOBİPack Apex: KOBİPack Median + Personel Bordrosu + Demirbaş Amortisman