Yerel Ağ Çözümleri

​​Birden fazla bilgisayarın birbiri ile haberleşmesi ihtiyacının doğması sonucu ilk yerel ağ uygulamalarından bu güne kadar yerel ağlar hızlı bir şekilde gelişmiştir. Artan güvenlik ve yönetim ihtiyaçları sonucu yerel ağların yönetilebilir ve akıllı olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kapsamda Bilgi Birikim Sistemleri, sektörün önde gelen markalarından Cisco, HP, 3Com ile birçok başarılı projeye imza atmıştır. Müşteri ihtiyaçlarına göre 3 katmanlı (Erişim, Dağıtım ve Omurga) yapılar uzman mühendis kadrosu ile projelendirilip hayata geçirilmiştir. Ağların büyümesi ile birlikte trafik yönetimi ve güvenlik amacıyla ağlar mantıksal gruplara bölünme ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda akıllı anahtar sistemleri üzerinde sanal yerel ağlar (VLAN) geliştirilmiştir. Büyük kampüs ağlarda, farklı VLAN’lar oluşturulup bu VLAN’lar arasındaki erişim kontrolleri akıllı switchler tarafından sağlanmaktadır.​