Felaket Kurtarma


Francis Bacon’ın dediği gibi; “bilgi güçtür.” Bu derece önemli olan bilgilerin ve verilerin her an ulaşılabilir olması ya da kaybolmaması firmalar için son derece kritiktir.

Bilişim Teknolojilerindeki felaket tanımının içinde şüphesiz, deprem, sel baskını ya da yangın gibi afetler sonucu veri merkezinin yok olmasının yanında, uzun süreli elektrik kesintileri, kötü niyetli hacker saldırıları gibi ihtimaller de yer almaktadır.

Bu gibi bir durumda firma sistemlerinin en kısa sürede en az veri kaybıyla ikinci bir lokasyondan çalışıp kesintilerden kullanıcıların en az düzeyde etkilenmesi için müşterilerimize felaket kurtarma çözümleri sunmaktayız.


Disaster-Recovery-Plan.jpg