Ağ Yönetim ve İzleme Çözümleri


Ağların büyümesi ile birlikte ağ yönetimi zorlaşmakta ve günlük operasyon maliyetleri giderek artmaktadır. 

Belli büyüklükteki bütün ağlarda, düzenli olarak izlenmesi, raporlanması ve güvenlik zafiyetlerinin tespiti ve sürekli çalışılabilirliği için ağ yönetim yazılımlarının kullanılması kaçınılmazdır. Bilgi Birikim Sistemleri bu konuda müşterileri için farklı network ölçülerine göre ağ yönetim ve izleme çözümleri sunmaktadır. Ağ yönetim yazılımları, mevcut ağda kullanılan anahtar ve yönlendirici cihazlarına göre belirlenir.

BBS, ağ yönetimi ve izlenmesi konusunda Aruba AirWave, Cisco Prime Infrastructure, Cisco DNA Center yazılımlarını projelerinde konumlandırmaktadır. Bu ürünlerle ilgili destek anlaşması kapsamında bakım ve yönetim hizmetini de vermektedir. ​


network-izleme.jpg