Content Collector ile Arşivleme

​Content Collector ile Arşivleme 

Content Collector Discovery Analytics

 

Content Collector Discovery Analytics; Content Collector ve eDiscovery ürünlerinin yenilikçi ve tüm özelliklere sahip yeteneklerini tek bir üründe bir araya getirir.

 

Bu özellikler şunlardır:

 

Değer Sağlar: Yasal keşif ve mevzuat uyumluluğu zorunluluklarını yerine getirmek için elektronik içeriğin akıllı bir şekilde tek bir yerde toplanmasını, arşivlenmesini, aranmasını ve analiz edilmesini sağlar.

 

Uygun Maliyetli: Kısıtlı bütçeye sahip kuruluşların, 250 ile 1400 arasında kullanıcıyı içeren küçük ve orta ölçekli uyumluluk projelerini başlatmaları için başlangıç paketi (Starter Pack) tasarımıyla kullanıma sunulmuştur.

 

Esnek: Starter Pack müşterileri, iş gereksinimleri arttığında istedikleri zaman sürümlerini tam lisanslı ürüne büyütebilirler.

Content Collector Discovery Analytics; bir olayla ilgili içeriği akıllı bir şekilde toplamanızı, aramanızı, ayırmanızı, tutmanızı ve dışa aktarmanızı sağlayacak en yeni araçları sunar; bunların tümü kullanımı kolay, özellik açısından zengin Web tabanlı bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla sağlanır. Kuruluşların bir olayla ilgili bir görüşe erken ulaşma, temel kavramları tanımlama, önemli kanıt parçalarını bulma, önemli gerçekleri anlama ve güvenliği, denetlenebilirliği ve savunulabilirliği artırmaya yardımcı olmak için gözetim zincirini korurken erken durum stratejileri oluşturma çabalarını destekler.


Content Collector ile E-mail Arşivleme

 

Content Collector for Email; 

 

Kuruluşların yasal yükümlülüklere daha iyi uyabilmek için e-postalar üzerinde kontrol sahibi olmasına, e-postaları iş süreçleri ile bağlantılandırmasına ve depolama alanını yönetmesine yardımcı olur.

Modüler ve genişletilebilir mimarisi sayesinde kuruluşların Lotus Domino® ve Microsoft® Exchange e-posta sunucuları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar.

 

 •  Denetimsiz depolama maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak için akıllı arşivleme ve gereksiz verilerin tasfiyesi özelliklerini kullanır.

 • Tüm içerik içinde ortak kurallara ve ilkelere olanak sağlayan ilke yönetimini merkezileştirir. 

 •  ZeroClick teknolojisini kullanarak otomatik, ilke odaklı e-posta alımına ve arşivlemesine olanak sağlar, ayrıca günlüğe alma ve elle yürütme seçenekleri de kullanılabilir. 

 •  Görev yönlendirme mimarisi ile dahili, harici ve özel yönergelerin esnek biçimde yönlendirilmesine ve işlenmesine olanak sağlar. 

 •  E-posta ve ekleri bağlar, arşivler ve bunları bir iş sürecine ekler.

 • Elle e-posta yakalama sırasında kullanıcılara özel meta veri bildiriminde bulunur. 

 •  Kullanıcıların, toplanan ve arşivlenen e-postalarını aramalarına, görüntülemelerine, geri yüklemelerine ve korumalarına olanak sağlar.

 • eDiscovery Manager ve eDiscovery Analyzer ürünlerini kullanarak davalara, soruşturmalara, denetimlere ve bilgi sorgulamalarına daha hızlı yanıt verilmesini sağlar.

 • Enterprise Records ürününü kullanarak, toplanan içeriği bir kayıt olarak dinamik biçimde gösterir.

 • Classification Module ürününü kullanarak, meta verileri temel alan sınıflandırma kararlarının anında alınmasını sağlar.


Content Collector ile Doküman Arşivleme

 

Content Collector for File Systems (önceki adı InfoSphere Content Collector for File Systems), kullanıcıların dosya sistemlerindeki büyümeyi ve riski yönetmelerine yardımcı olur.


 • Paylaşımlı ağ dosyalarındaki belgeleri denetlemek için hazırlanmış kurumsal bir çözüm olan bu ürün, kullanıcıların şirket ilkelerine ve düzenleyici ilkelere uymalarına yardımcı olan araçlar sağlar.

 •  Dosya sistemlerinin ve diğer içeriklerin yönetilmesi ve korunması ile ilgili BT altyapı maliyetlerinin daha da düşürülmesine yardımcı olmak için akıllı arşivleme ve gereksiz içeriğin tasfiyesi özelliklerini kullanır .

 • Görev yönlendirme mimarisi ile sınıflandırma ve kayıtlar yardımıyla anında karar alınmasını ve sorunsuz bütünleştirme gerçekleştirilmesini sağlar .

 • Belgeleri, paylaşımlı dosyadaki izlenen konuma yerleştirildikleri anda otomatik olarak yakalar .

 • Belgelerin yerinde bırakılmasına veya taşınmasına, işaretlenmesine ya da kullanıcıların önceden yüklenen belgeleri bulabilmesine yardımcı olacak kısayollarla değiştirilmesine olanak tanır.

 • İleri düzey bir kural altyapısı kullanarak gelişmiş ve özel amaçlı dosya işlemeye olanak tanır .

 • Yüksek hacimli dosya sistemi içeriğinin toplanmasını ve arşivlenmesini desteklemek amacıyla yüksek oranda ölçeklenebilir .

 • Classification Module ürünü ile meta verileri ve kuralları kullanarak belgeleri ve içeriği sınıflandırır .

 • Enterprise Records ürününü kullanarak, toplanan içeriği bir kayıt olarak dinamik biçimde gösterir .

 • eDiscovery Manager ve eDiscovery Analyzer ürünlerini kullanarak davalara, soruşturmalara, denetimlere ve bilgi sorgulamalarına hızla yanıt verilmesini sağlar. 

 •  Content Assessment çözümünün bir parçasıdır.


SharePoint İçeriğinin Arşivlenmesi

 

Content Collector for Microsoft SharePoint 2.1.1 (daha önce InfoSphere Content Collector for SharePoint olarak adlandırılıyordu); IBM ECM (Kurumsal İçerik Yönetimi) ürününün yeteneklerini SharePoint kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletir.

 

FileNet Connector for SharePoint Document Libraries ürününün yerine, Content Collector ile tamamen bütünleştirilmiş bir ürün sunar. SharePoint içeriğinin toplanmasına ve arşivlenmesine olanak tanır ve SharePoint yeteneklerini, IBM ECM ve IBM BPM ürünlerini de kullanabilecek şekilde genişletir.

 

 

 • Artık SharePoint belgelerinin Content Manager Enterprise Edition ve FileNet Content Manager içinde toplanmasını ve arşivlenmesini destekler.

 • FileNet Connector for SharePoint Document Libraries yazılımının tüm eski özelliklerini destekler.

 • Content Collectior for eMail ve Content Collectior for File Systems da dahil olmak üzere tüm içerik çapında tek ortak yönetim konsolu ile ortak ilkelerin ve kuralların uygulanmasına olanak sağlar.

 • Meta verileri, kuralları veya Classification Module ürününü kullanarak belgeleri ve içeriği sınıflandırır.

 • Enterprise Recordsürününü kullanarak, toplanan içeriği bir kayıt olarak dinamik biçimde gösterir.

 • eDiscovery Manager ve eDiscovery Analyzer ürünlerini kullanarak davalara, soruşturmalara, denetimlere ve bilgi sorgulamalarına daha hızlı yanıt verilmesini sağlar.

 SAP Uygulamaları için Arşivleme

IBM Content Collector for SAP Applications, kuruluşların birleştirilmiş bir üründe yer alan Smart Archive ve kurumsal içerik yönetimi sayesinde SAP arşivlemenin ötesine geçmesini sağlar.

 

Content Collector for SAP işletim maliyetlerini azaltır ve SAP kullanıcılarının ve süreçlerinin verimliliğini artırır. Pazardaki en geniş arşiv hedefleri yelpazesini desteklerken SAP ortamları için SAP verileri ve belge arşivleme, SAP içeriği etkinleştirme ve tamamlayıcı süreç yönetimi gibi olanaklar sağlar.

 

 

 • Content Collector for SAP, Content Manager , Content Manager OnDemand ve FileNet Image Services ve yerleşik hiyerarşik depolama yönetimi desteği ile Tivoli Storage Manager (TSM) aracılığıyla IBM ve IBM dışı depolama aygıtlarına doğrudan depolamayı destekler.

 • Özellikle SAP ortamları için iyileştirilmiştir ve hem SAP ArchiveLink hem de SAP NetWeaver Information Lifecycle Management (ILM) protokolünü destekler.

 •  Genel sistem performansını artırmak ve maliyeti azaltmak için düzenli arşivleme aracılığıyla SAP uygulaması verilerinin büyümesini yönetin.

 • İlgili içerikle SAP arasında bağlantı kurarak SAP iş süreçlerinin ve kullanıcılarının verimliliğini artırın.

 • Arşivden kolay bilgi alma işlemleri ile son kullanıcıların verimliliğini artırın; verinin veya içeriğin ilk depolandığı zamandan yıllar sonra bile SAP GUI arabiriminden basit ve etkin bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

 • Neredeyse sınırsız büyüme özellikleri sunan, ölçeklenebilir ve güvenli arka uç arşiv yönetimi havuzu oluşturun; böylece kuruluşunuzun kurumsal içerik yönetimini (ECM) devreye alması için hazır bir havuz elde edersiniz.

 • SAP verilerini ve mevzuat ve yasal gereksinimleri esas alan ilgili içeriği saklamak için arşivlenmiş SAP verileri ve IBM kayıt yönetimi için SAP NetWeaver ILM saklama desteğini kullanın.

 • Bu, IBM Smart Archieve stratejisinin bir parçasıdır. Smart Archive, bilgileri toplayarak, düzenleyerek, analiz ederek ve bu bilgilerden yararlanarak değer ve yeni istihbarat elde etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış, IBM yazılım, sistem ve hizmet yeteneklerini birleştiren kapsamlı bir yaklaşımdır.