Doküman ve İçerik Yönetim Sistemleri

​ECM Nedir?

Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM-Enterprise Content Management)

 

Şirketlere, iş süreçlerini dönüştürme, dijital içeriğin tüm biçimlerine erişim ve yönetim, mevzuata uygunluk gereksinimleriyle bağlantılı güvenlik ve denetim bilgileri edinme ve içerik teslimatını herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde gerçekleştirmeye uygun bir altyapı için iyileştirme olanağı sunarak gelişmiş işgücü verimliliği sağlar. ECM, kuruluşların, görüntüleme, kayıt yönetimi, gelişmiş durum yönetimi, iş akışı ve işbirliği, bilgi yaşam çevrimi yönetişimi içerik keşfi, arama ve analitik yetenekleriyle kağıda dayalı çalışma biçiminden elektronik kayıtlara dayalı bir çalışma biçimine geçmelerini sağlar.

 

Sürekli artan bilgi hacmi ve hızla değişen iş yapış yöntemleri nedeniyle kurumun elindeki bilgilerin kurum birikimine dönüştürülmesi ve bu birikimin katma değer sağlayacak şekilde süreçler içerisinde kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıma sunulması, rekabet üstünlüğü sağlamada en etkin yöntemlerden birisidir. Üstelik bu bilgileri müşteri, sağlayıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşarak süreç verimliliğini arttırabilirsiniz.​


Her sektör ve iş fonksiyonu içerisinde mutlak uygulama alanları bulunan kurumsal içerik yönetim sistemleri ile:

 

· İstenen doğru bilgiye hızlı ve kolay erişerek çalışanın verimliliği artar. Kaliteli hizmet ile müşteri memnuniyeti sağlanır.

· Şablon belgeler ve seçenekli hazır listeler kullanılarak belgeler hızlı hazırlanır.

· Belgeler kurum içerisinde elektronik olarak dolaştığı için bekleme ve zaman kaybı olmaz, dağıtım süreleri kısalır.

· Doküman versiyon takibinin yapılabilmesi sağlanır ve yanlış sürüme sahip evraklar üzerinde çalışmanın önüne geçilir.

· Kağıt üzerinde yapılabilen “çeşitli bölgeleri işaretleme”, “post-it yapıştırma”, “karalama”, “silme”, “değişiklik yapma” gibi işlemler orjinali bozulmadan elektronik doküman üzerinde de yapılabilirliği sağlanır.

· Evrak oluşturulurken kullanıcı tarafından yanlış yazılmış bilgilerin düzeltilmesi için gereken zaman azalır.

· İşlemlerin hangi aşamada olduğu, hangi birimin veya çalışanın o işlemler için ne kadar zaman harcadığı takip edilebileceği için kurumun verimliliği ve performansı, yöneticilerin ise iş üzerindeki etkinlikleri artar.

· İstatistiksel raporların alınması, kayıt yönetimi, dijital dokümanlara ulaşım gibi rutin büro işlemlerinin süresi kısalır.

· Dahili takım çalışmalarındaki ve üçüncü partilerle çalışmalardaki işbirliği seviyesini artırabilirsiniz.