Gartner Raporu

ABD merkezli IBM, IBM Security Identity Governance and Intelligence (IGI) paketini, ayrı olarak lisanslanabilen çeşitli modüllerden oluşan bir yazılım olarak sunmaktadır. IBM ayrıca IBM Cloud Identity Service (CIS) adı verilen hafif IGA ile ayrı bir bulut erişim yönetimi çözümü sunmaktadır. Müşteriler, fazla bulut konfigürasyon kapasitesi elde edebilmek için IBM Cloud Identity Service ile hibrit IGA dağıtım modelinin bir parçası olan IBM IGI'yı tamamlayabilir. Bu Magic Quadrant ürün/hizmet puanını değerlendirmek için, sadece IBM IGI dikkate alınmıştır.

IBM IGI, iyi otomasyon ve yönetim yeteneği olan esnek ürünlere ihtiyaç duyan karmaşık proseslere sahip büyük organizasyonlar ve IBM Security Immune System vizyonununa sahip şirketler için ideal bir seçimdir. IBM IGI için geçtiğimiz yıldaki kilometre taşları, vaka yönetim denetimini içermektedir ve IBM Security Guardium çözümü ile data yönetim erişimi için entegrasyon bulunmaktadır.  

IBM müşterilerinin çeyrek dilimi; bankacılık, menkul kıymetler ve sigorta sektöründe hizmet vermekte olup, geriye kalan kısım da diğer tüm sektörlerde hizmet vermektedir. IBM'nin IGA müşterileri, tüm dünyada geniş bir yelpazede dağılmıştır.

Resim1.png


GÜÇLÜ YANLARI

IGI iş etkinliği modeli uygulamaya-özel içerik kullanarak iş süreçlerini ve kontrolleri, yetkilerle bağdaştırır ve böylece müşterilerine diğer IGA çözümleri sunan firmalardan daha fazla uygulamaya-özel risk bilgisi sunarak değerli bir fark yaratmıştır.

IBM, geçen yıldan itibaren fiyat indirimi konusunda çok daha agresif bir tutum sergilemektedir. Bu da IBM'yi rekabet değerlendirmelerinde en düşük maliyetli firmalardan biri yapmaktadır.

IBM çalışmalarını yerel ServiceNow eklentilerinin daha kapsamlı entegrasyonunu sağlamaya adamış ve böylelikle erişim isteklerinin çoğunu ve denetim takip özelliklerinin tamamını ServiceNow ile yönetebilmektedir. Bu şekilde, diğer IGA sağlayıcılarının sahip olduğu API tabanlı veya HTML çerçeve tabanlı entegrasyonun ötesine geçmektedir.

Satıcının geniş, küresel varlığı, ürünlerin neredeyse her yerde etkin bir şekilde satılmasına ve desteklenmesine olanak tanımaktadır.

UYARILAR

Müşteriler ürünün karmaşıklığı ve yükseltme prosesi hakkında şikâyet etmektedir.

Müşterilerin, çözümün kullanıcı arayüzü ile ilgili yorumları olumsuzdur.

IGI, tüm işlemlerin uygulama sunucusunda gerçekleştirilmesini gerektiren verimsiz bir veri modeline dayanır. Bu, IGI'nin çok fazla kullanıcılı sistemleri yönetirken gelişmiş analizler sunma yeteneklerini sınırlayan performans aksaklıklarına neden olur.

IBM'in ürün stratejisi, IGI'nin amiral gemisi IGA ürününün özelliklerini ve mimarisini geliştirmekten ziyade çoğunlukla onu diğer ürünlerle entegrasyona ve bulut IGA özelliklerinin yapılandırılmasına odaklanmaktadır.