IBM Forms

​IBM Forms

Pek çok iş sürecinde formlar kişiler tarafından doldurulur.Ancak bu basit görevde dahi hatalar, verimsizlikler ve boşa giden harcamalar yapılabilir.

IBM Forms, verimliliği artırmaya, müşteri hizmetlerini geliştirmeye ve daha hızlı değer elde edilmesini sağlamaya yardımcı olmak için form tabanlı iş süreçlerini otomatikleştirir. IBM Forms ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Kağıt üzerinde yapılan işlemleri otomatikleştirerek verimliliği artırabilir, daha hızlı gelir elde edebilir ve müşteri hizmetlerini geliştirebilirsiniz.

  • Kağıtları yazdırma, dağıtma, işleme alma ve depolama gibi süreçleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltabilirsiniz.

  • İşlem sürelerini ve hata oranlarını azaltabilirsiniz.

  • Denetlenebilir ve uyumlu kayıtlar elde edebilirsiniz.

  • Elektronik formlar sayesinde çevre üzerindeki etkiyi en aza indirebilir ve “doğa dostu” olabilirsiniz.