IBM Securıty Identıty Governance

​​​​

IBM Security Identity Governance​​


“Eyleme dönüştürülebilir kimlik zekası sağlar”

IBM Security Identity Governance and Administration, kuruluşların iş odaklı kimlik yönetişimi ve kapsamlı kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi yetenekleriyle erişim risklerini ve görev ayrılığı ihlallerini en aza indirmesine yardımcı olur. IBM Security Identity Manager ve IBM Security Identity Governance çözümlerinden oluşan yazılım, kuruluşların BT süreçleri yerine iş gereksinimlerine dayalı olarak bir kimlik yönetişimi altyapısı oluşturmasını sağlayarak BT, uyumluluk ve işletme bakış açısını bir araya getirir. Bu yaklaşım, kullanıcı erişimini ve roller tasarımını, incelemeyi ve sertifika süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

IBM Security Identity Governance and Administration şunları sağlar:

 • Kurumsal kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi, kimlik yönetişimi, erişim riskini değerlendirme ve azaltma.

 • Birleştirilmiş bir yönetişim ve yönetim ürününde uyumlu hale getirilmiş denetçi, iş kolu ve BT perspektifleri.

 • BT'nin en az müdahelesiyle uyumluluk hedeflerinin karşılanmasına yardımcı olacak yetenekler.

 • Kullanıcıların gereksinim duydukları kaynaklara daha hızlı erişmelerini sağlarken toplam sahip olma maliyetini ve karmaşıklığı azaltan tek bir satıcı firma çözümü.

 • Çeşitli müşteri uyarlamaları için sanal aygıtların basit olarak devreye alınması süreci.

Kurumsal kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi

 • Kuruluşların iş odaklı kimlik yönetişimi ve kapsamlı kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi yeteneklerini uygulamasına yardımcı olur.

 • Erişim riskleri ve görev ayrılığı ihlallerinin en aza indirilmesine, uyumluluk hedefine ulaşılmasına ve erişim ilkelerinin uygulanmasına yardımcı olur.

 • İşletme etkinliğine dayalı bir modelleme yaklaşımını kullanarak uyumluluk, iş ve BT altyapısı bakış açıları arasında bağlantı kurma yeteneğini destekler.

 • Kullanıcı erişimi yönetimini ve kullanıcı rolleri tasarım, inceleme ve sertifika süreçlerini kolaylaştırır.

 • Kullanıcı verimliliğini artırmaya, BT yönetimi maliyetlerini azaltmaya, güvenliği uygulamaya ve mevzuata uyumluluğun yönetilmesine yardımcı olur.

Uyumlu hale getirilmiş denetçi, iş kolu ve BT perspektifleri

 • Kullanıcı yaşam çevrimi boyunca kullanıcı kimliklerini, kimlik bilgilerini, hesapları ve erişim izinlerini yönetmek için görevleri merkezileştirir ve otomatikleştirir.

 • Kullanıcı erişimini düzenli olarak inceler ve sertifikasını yeniler, görev ayrılığı ilkesi ihlallerini belirler ve kullanıcı erişimiyle ilişkili riskleri çözer.

 • Erişim istekleri ve genel kullanıcı yönetimi için kendi kendine hizmet işlevlerini ve otomasyon aracılığıyla üretkenliği artırır.

 • Erişimi olanlar ve erişimin iç ve dış ilkeler ve mevzuatlarla uyumlu olmadığına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere günlük verilerine ve kullanıcı yetkilendirmelerine ilişkin görünürlük sağlar.

 • Eyleme dönüştürülebilir BT operasyonları ve etkin uyumluluk raporlamasını destekler.

Geniş bir yetenek yelpazesi

 • İç ve dış kullanıcılar için verimli kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi ve erişim denetimleri sağlar.

 • Kuruluş genelinde artan sayıda kullanıcı hesaplarının yönetimine ilişkin ek yük maliyetini azaltır.

 • Uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için erişim raporlaması, izleme ve denetleme sürecinin geliştirilmesine yardımcı olur.

 • Uygulamalar ve sistemlerdeki yeni kullanıcıların erişim yetkilendirmesi için gereken zamanı ve maliyeti azaltır.

 • Denetçinin kolaylık yararlanabileceği uyumluluk raporları üretirken düzenli olarak erişim inceleme ve sertifika yenilemesiyle uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur.

Tek bir satıcı firma çözümü

 • Kullanıcı yaşam çevrimi boyunca hesapların, grupların, ilkelerin, kimlik bilgilerinin ve erişim haklarının yönetimi için maliyetlerin azaltılmasına ve güvenliğin yönetilmesine yardımcı olur.

 • Tehditleri saptama, güvenlik risklerini belirleme ve uyumsuz olan alanları ele alma yeteneğini geliştirerek kuruluşların riskleri daha iyi yönetmesine yardımcı olur.

 • Güvenlik mevzuatlarıyla uyumluluk gösterilmesine yardımcı olur.

Sanal aygıtların basit olarak devreye alınması süreci

 • Kuruluş kolaylığı ve esneklik sağlar.

 • IBM Security Identity Governance ve IBM Security Identity Manager işlevleri arasında tutarlı bütünleştirmeyle bağımsız (IBM Security Identity Governance) ve bütünleştirilmiş (IBM Security Identity Governance and Administration) kullanım için esnek paketleme olanağı sunar.

 • IBM Security portföyü içinde diğer ürünlerle bütünleştirmeyi destekleyerek IBM'in kimlik ve erişim yönetimi için yönetişim yeteneklerine sahip iş odaklı bir kullanıcı deneyimi sağlamasına olanak tanır.​​​