IBM Securıty Identıty and Access Manager

​​​IBM Security Identity and Access Manager​


Tümleşik kimlik ve web erişimi yönetimi, güvenliği ve uyumluluğu güçlendirir.​

 Üretkenliği ve güvenliği, verimli kimlik ve erişim yönetimi ile artırın.​​​

IBM Security Identity and Access Manager çözümü, kuruluş genelinde otomatikleştirilmiş ve ilke tabanlı kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi ve erişim denetimleri sunar.Kolay yönetilen sanal bir araç olarak s​ağlanan çözüm, uygulamalar ve veriler için daha güvenli kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi yapmak üzere IBM Security Identity Manager ile IBM Security Access Manager for Web ürünlerini birleştirir.

Kuruluşlar, IBM Identity and Access Manager çözümünü, kullanıcı erişimi ayrıcalıklarını ve kuruluş ve çevrimiçi ortamlara yönelik etkinlikleri daha iyi yönetmek, güvence altına almak ve izlemek için kullanabilir.


IBM Security Identity and Access Manager şunları sağlar:

 • Otomatik kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi: Verimliliği optimize eder ve kullanıcı yaşam çevrimi boyunca kullanıcı profillerinin, kimlik bilgilerinin ve erişim haklarının yönetilmesine ve iptal edilmesine yönelik maliyetleri azaltır.

 • Web uygulamalarına ve verilere güvenlik özellikleri açısından zengin erişi: Kuruluşun geneline yayılmış çevrimiçi uygulamalara ve verilere erişimi korur.

 • Güvenlik uyumluluğu: Denetim izi toplama, ilişkilendirme ve raporlama özellikleri sunar.

 • Pratik tek oturum açma (SSO): Çeşitli web tabanlı uygulamalara ve hizmetlere güvenli erişimi kolaylaştırır.

Otomatikleştirilmiş kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi​

 • Çevrimiçi portal ve iş girişimleri için kullanıcı kimlik doğrulama, yetkilendirme ve güvenli oturum yönetme işlemlerini merkezileştirir.

 • Kullanıcı yaşam çevriminin tümünde kullanıcı ayrıcalıklarının oluşturulması, değiştirilmesi, yeniden onaylanması ve sonlandırılması işlemlerini otomatikleştirir.

 • Merkezileştirilmiş kullanıcı kendi kendine hizmeti, otomatikleştirilmiş onay işlemleri ve parola yönetimiyle verimliliği artırır.​

Web uygulamalarına ve verilere güvenlik özellikleri açısından zengin erişim

 • Kullanıcıları, ileri düzey web tehditlerine karşı koruyarak, kullanıcının çevrimiçi uygulamalara erişimini korumaya yardımcı olur.

 • Güvenlik tehditlerini merkezi olarak yönetmek için kimlik güvenlik duvarı olarak ölçeklenebilir ters vekil sunucu kullanır.

 • Daha güvenli bir iş deneyimi sağlamak amacıyla yetkili kullanıcıların web uygulamaları ve sunucular ile etkileşimini koruma altına alır.

 • Daha yüksek düzeyde değer elde etme süresi ve daha düşük düzeyde toplam sahip olma maliyeti sağlar.​

Güvenlik uyumluluğu

 • Görev ayrımı denetimi ve uygulaması sayesinde ilkeler arası çakışmaları yönetir ve önler.

 • Kullanıcı erişimi sertifikasyonuna ve yeniden onaylanmasına, genel uyumluluk durumunun önemli bir parçası olarak kullanıcı yetkilendirmesinin yönetimine yardımcı olacak araçlar sağlar.

 • Altyapıyı ve kullanıcı etkinliklerini izleyerek uyumluluk raporlamasını ve denetim süreçlerini kolaylaştırır.

Pratik tek oturum açma (SSO)


 • Kuruluşun içinden ve dışından web uygulamalarına sorunsuz ve güvenli erişim sağlar.

 • Çevrimiçi portal ve iş kaynakları için tek bir kimlik doğrulama noktası sunar.

 • Uygulamaları ve verileri, hedeflenen web saldırılarına ve güvenlik açıklarına karşı korur. ​