İş Akışı ve İş Süreçleri Yönetimi

IBM FileNet Business Process Manager, içerik ve insan merkezli süreçler için insanlar ve sistemler arasındaki iş akışını yönetir.

Büyüklüğü ne olursa olsun her kuruluş, tüm faaliyetlerinin temelini oluşturan karmaşık iş süreçlerine sahiptir. Bu süreçler genellikle otomatik olmayıp, işletme genelinde en yüksek düzeye çıkartılmamıştır. İş süreçleri verimli ve etkili olmalı; kişileri, iş sistemlerini, içeriği ve uyumluluk gereksinimlerini birleştirmelidir. Standartlara uygun ve geniş bir sektör yelpazesinde esnek olan, kanıtlanmış bir iş süreci yönetimi yaklaşımı devreye alma süresini kısaltır ve rekabet avantajını artırır. IBM kurumsal içerik yönetimi, süreç yönetimi yeteneklerini içerik yönetimi ile birleştirerek uygulamaların içeriğini etkinleştirir ve olay odaklı, bilgiyle ilişkili karar süreçleri yürüterek doğru bilgi ile doğru kararı almanıza yardımcı olur.

İŞ SÜREÇLERİ HER YERDE...

  • İş akışı uygulamaları ile her bir işlemin hangi aşamada olduğu, nerede beklediği veya takıldığı, hangi birimin veya kullanıcının ne kadar zamanda işlemler için zaman ayırdığı gibi konular kolayca takip edilebilir.

  • Elektronik doküman yönetim ve arşiv sistemleri, iş akışlarını hızlandırarak ve dokümanların işlem görme sürelerini kısaltarak, birim zamanda birim iş gücü tarafından daha çok işlemin başarılı bir şekilde bitirilebilmesine olanak verir. Böylece, firmanın üretkenliği, iş gücünü artırmaya gerek kalmadan artar.

  • İç olaylara veya müşteri taleplerine çevik bir biçimde ve anında yanıt verilmesi için süreçteki özel durumları otomatik olarak yönetir.

  • Diğer IBM kurumsal içerik yönetimi çözümleri ile tam bütünleştirilmiş olan IBM FileNet P8'in ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

  • BPMN (süreç modelleme) ve XPDL (tanımlama ve yürütme) gibi süreç standartlarını destekler.