Klasik Set İçerikleri

​​

​Klasik Set İçerikleri

TİCARİ SETLER:​


Temel Set     Stok-Cari-Fatura-İrsaliye

Ticari Set 1    Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Programı, Çek-Senet Takibi Programı

Ticari Set 2   Ticari Set 1+Genel Muhasebe Programı+Entegrasyon

Ticari Set 3   Ticari Set 2+Personel Bordrosu Programı

Ticari Set 4   Ticari Set 3+Demirbaş/Amortisman/Yeniden Değerleme

MÜŞAVİR SETLER:

Müşavir Set 1    Genel Muhasebe Programı, İşletme Defteri Programı, Personel Bordrosu Programı, Demirbaş/Amortisman/Yeniden Değerleme

Müşavir Set 2   Müşavir Set 1 + Büro Bilgi Sistemi

Müşavir Set 3   Müşavir Set 2+Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet-Entegrasyon

Özel Set           Genel Muhasebe Programı, Personel Bordrosu Programı

Oda Seti           Basit Usul Defteri, Büro Bilgi Sistemi

Sonuç olarak;

 • Çoklu Kasa, çoklu döviz, çoklu depo takibini yapabiliyorum.

 • Sipariş takibini ve siparişlerde kısmi takibatı yapabiliyorum.

 • Aynı makbuzda; çek, senet, havale, nakit tahsilat işlemini yapabiliyorum.

 • Çek ve senetlerimin, kısmi tahsilatını takip edebiliyorum.

 • Stok-Cari-Fatura/Çek-Senet programındaki belgelerden, muhasebe programında, doğrudan veya sonradan entegre fişlerini oluşturabiliyorum.

 • Faturalarımda ÖTV, devlet destekleme, yuvarlama, 3 satır iskontosu ve 4 fatura altı iskontosu gösterebiliyorum.

 • Bütün raporlarımı dövizli olarak alabiliyorum.

 • Cari hesap raporlarında fatura ve tahsilat makbuzlarının ayrıntılı dökümünü istediğim gibi alabiliyorum.

 • Bütün beyannamelerimi kolayca devletin matbu formlarına yazdırabiliyorum.

 • Geçici vergi dönemine uygun olarak giderlerin gelir tablosu hesaplarına yansıtmalarını programım otomatik yapıyor.

 • SSK Kurumu’na verilen tüm belge ve bildirgeleri programıma hazırlatabiliyorum.

 • Personel bordrosundaki tahakkuklarım muhasebemde entegre fiş oluşturuyor.

 • İşsizlik Sigortası ile ilgili İAB formunu programdan doğrudan döktürebiliyorum.

 • Demirbaş-Amortisman-Yeniden Değerleme Programı, geçici vergi dönemine uygun olarak; amortisman giderlerini ve yeniden değerleme sonuçlarını muhasebemde mahsup fişi oluşturuyor.

 • Büro Bilgi Sistemi programından düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları; hem müşavirin Serbest Meslek defterine, hem de mükellefin (işlerme vaya muhasebe) defterine gerekli kayıtları oluşturuyor.

 • Mükellefin tüm vergilerini, vergi gecikme zamanlarını ve ödemelerini takip edebiliyorum.

 • Kira Bilgi Formu, Dosya Teslim Tutanağı gibi formları programdan düzenleyebiliyorum.​

​​