Kurumsal İçerik Yönetimi

​​(BBS Smart ECM)


 

* Kurumunuzun başarısı için en stratejik olan bilgileri, inisiyatifi ele alarak, proaktif bir şekilde yönetebiliyor musunuz?

* Aradığınız kurumsal bilgiye kolay ve hızlıca ulaşabiliyor, ilgili kişilerle paylaşabiliyor, tasarımı ve formatını kolayca değiştirebiliyor musunuz?

* Kurumunuzda, yapısal olmayan bilgiler için kayıt yönetimi, iş süreçlerinin bütünleştirilmesi gibi hizmetleri içeren uyumlu bir sistem var mı?

 

IBM'in Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) ürünleri, dünyanın önde gelen şirketlerinin ve devlet kurumlarının iş süreçlerini hızlandırmasına ve otomatikleştirmesine, her türlü içeriğe erişmesine ve bunları yönetmesine ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için kayıt yönetimini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Hızlı, akıllı ve düşük maliyetli kararlar almanız için gerekli olan her şey IBM FileNet ile Kurumsal İçerik ve Süreç Yönetimi ürünlerinde.

IBM FileNet, kurumlara, taranmış resmi belgeler, Microsoft Office® dokümanlar, fotoğraflar, kayıtlar, raporlar, XML, e-posta, ses ve görüntü dosyaları ve işlem verileri gibi yapısal olmayan içeriğin yaratılmasının, yakalanmasının, kullanılmasının ve saklanmasının kontrolü ve organize edilmesinde yardımcı olur.

IBM Kurumsal İçerik ve Süreç Yönetimi ürünleri, aşağıdakiler için esnek ve ölçeklenebilir bir ağ sağlar:

* Belge odaklı iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi, hızlandırılması ve analiz edilmesi ü İşbirliğinin iyileştirilmesi

* Uyumluluğun sağlanması * Bilginin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi

* Verinin her türlü kanaldan sağlanması

* Kolay erişilebilirlik

* Güvenlik                                       

 

Bunları biliyor musunuz?

· Ortalama büyüklükteki bir şirkette 80-100 farklı tipte doküman vardır.

· Bu bilgilerin %80 ‘i yapısal değildir.

· Yapısal olmayan bu bilginin %90’ı yönetilemiyor.

 

1. Doküman ve İçerik Yönetim Sistemleri

2. İş Akışı ve İş Süreçleri Yönetimi

3. Gelişmiş Vaka Yönetimi

4. Content Collector ile Arşivleme

5. Belge Yakalama & Tarama

6. Arama ve Keşif​​​​​​

​​