Sistem Güvenlik Çözümleri

TIVOLI ile Sistem Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri

Neden Tivoli Hizmet Yönetimi Yazılımı?

IBM Hizmet Yönetimi; nitelikli hizmetleri, riskin ve uygunluk standartlarının yönetiminin, yatırım randımanının en yüksek düzeye çıkarılmasının ve işletmenin büyümesinin hızlandırılmasının garantiye alınması için gerekli görünürlüğü, kontrolü ve otomasyonu sağlar. IBM Tivoli Yazılımları; bir BT işletmesinin toplam mülkiyet maliyetini düşürmesine ve BT altyapısının işletme verimliliğini geliştirmesine olanak sağlar.

Tekliflerimiz:

Uygulama Performansı ve Kullanılabilirliği

Altyapınızın, uygulamalarınızın ve işletme hizmetlerinizin kullanılabilirliğini ve performansını yönetme.

İşletme Varlık Yönetimi

Tüm varlık türlerinizi tek bir platformda yöneterek, varlık yönetimi alanında daha yüksek verimliliğe sahip olma.

Güvenlik Yönetimi Yazılımı

Kimlik ve erişim açısından prensipleri kontrol etmek için işletmenizin, BT kaynaklarınızın ve hizmetlerinizin uygunluğunu sağlama.

Hizmet Tedariki ve Süreç Otomasyonu

Modifikasyon, konfigürasyon, düzenleme ve varlık yönetiminin görevlerini otomatikleştirerek maliyetleri düşürme.

Hizmet Yönetimi

Kurumlara BT işletmelerini ve yönetimini iyileştirme konularına ilişkin yenilik, uygulama ve liderlik desteği sağlama.

Depolama Yönetimi

Daha yüksek yanıt verme ve esneklik kabiliyetine sahip bir depolama altyapısı oluşturma.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Yazılımlar

Güvenilir, ölçeklendirilebilir, güvenli BT yönetimi.

 

1. Tivoli Kimlik ve Erişim Yönetimi

2. Veri Yedekleme & Geri Yükleme Yönetimi

3. LDAP Dizin Yönetimi

4. Tivoli Bulut Bilgi İşlem​