Süreç Yönetimi

​​
SÜREÇ YÖNETİMİ VE KURUMSAL İŞ ZEKASI

Bilgi Birikim Sistemleri Süreç yönetimi ve İş Zekası Platformu olarak Microsoft Teknolojilerini kullanmaktadır. Microsoft İş Zekası platformu olarak SQL Server ve bilgi ulaştırma platformu olarak da Microsoft SharePoint ile birlikte iş performansı yönetimi için uçtan uca ve eksiksiz entegre bir çözüm sunuyor.

SQL Server, çevrimiçi analitik işleme (OLAP), veri madenciliği, veri ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) araçları, veri ambarlama ve raporlama işlevselliği gibi entegre analitik ile uçtan uca bir iş zekası platformu sağlar. SharePoint ise bilginin paylaşımı, raporlanması, analiz edilmesi ve süreç yönetiminin etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu kapsamlı ve entegre yaklaşım, işletmelerin maliyetleri kontrol ederken, aynı zamanda sağlam iş zekası uygulamalarını kesintisiz olarak oluşturup kurmalarına yardım eder.

Süreç Yönetimi, süreçlerin bugün nasıl çalıştığını anlamak ve iyileştirebilmek için şirketin tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, sahip atanması, düzenli olarak süreç performans göstergelerin izlenerek ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde değiştirmelerin veya yeni tasarımların yapılmasıdır.

Süreç Performans Göstergeleri

Süreçlerin verimliliği ve etkililiğini ölçmek amacıyla belirlenen parametrelerdir. Bunlar için hedefler belirlenir ve düzenli ölçümlerle durum izlenir. Ölçüm sonuçları gidilen yönü ve zaman içinde kaydedilen iyileşme veya kötüleşmeleri gösterir.

Gelişmiş karar verme. OLAP ve veri madenciliği gibi mevcut iş zekası özelliklerine yapılan iyileştirmeler ile yeni raporlama sunucusu yardımıyla işletmeler, bilgi çalışanından CEO'ya dek tüm organizasyon düzeyinde, bilgiyi daha doğru iş kararlarına dönüştürebilmektedir.​