Netcell Başarı Hikayesi

Netcell Başarı Hikayesi

Geçtiğimiz günlerde Netcell’in, BBS ortaklığıyla gerçekleşen CRM’ ye geçiş projesi başarıyla sonuçlandı. Türkiye’ nin en büyük ve saygın GSM operatörü olan Turkcell’ in stratejik ortağı Netcell, Turkcell ve HP iş ortaklığında yaptıkları proje kapsamında müşteri satış, ödeme ve tedarik süreçlerini daha performanslı ve doğru yürütülebilmek ve müşteriler ile daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek için CRM sistemine ihtiyaç duyduklarını ve daha önce de BBS ile yapmış oldukları projeleri de göz önünde bulundurarak hem maliyet hem de destek açısından bu proje için BBS’ yi seçtiklerini belirttiler. BBS’ den gelen faydalı bilgiler sayesinde bir iş planı çıkartıldı ve projenin startı verildi. Netcell tarafında, proje sorumlularının bir araya gelmesiyle CRM süreç aşamaları detaylandırıldı ve BBS yetkilileri ile paylaşıldı. BBS tarafından yapılan detaylı analizler sonunda “İş Akış Şeması” hazırlandı.

BBS’ nin gerçekleştirdiği bu projede süreç boyunca her gün, yapılan ve yapılacak işlemler, alınan kararlar, istenen değişiklikler hem BBS tarafında hem de Netcell tarafında raporlandırıldı. Süreç ilerledikçe test aşamalarına gelindi ve yapılan detaylı alfa, beta testleri sonucunda Netcell projeyi hayata geçirdi.​