BBS BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Birikim Sistemleri Elek.Bil.End.Müh.Hiz.Ltd.Şti. bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. BBS yönetimi, kurumun rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur.Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda olacaktır ve BGYS bilgi ile ilgili riskleri kabul edilebilir düzeylere indiren ve bilgi paylaşımı olanağı veren bir mekanizma olacaktır.

BBS' nin mevcut stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesi, BGYS' nin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmektedir. Risk değerlendirme, uygulanabilirlik bildirimi ve risk müdahale planı, bilgi ile ilgili risklerin nasıl kontrol edildiğini açıklamaktadır. 

Özellikle, iş sürekliliği ve beklenmedik durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi, bu politika için esastır.

Tüm BBS çalışanlarının ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde tanımlanan kurum dışı tarafların bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS' ne uymaları beklenmektedir.

BGYS, sürekli ve sistematik değerlendirme ve geliştirmeye tabidir.​