İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Bilgi Birikim Sistemleri Toplam Kalite anlayışıyla Yasa ve mevzuatlar gereği olarak; çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini korumak ve kollamak adına İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Politikası’nı oluşturmuştur. 

Büyürken Çevreyi de Düşünmek

Bilgi Birikim Sistemleri, Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, büyürken ve teknolojik altyapısını geliştirirken, mümkün olduğunca negatif çevresel etkileri minimum seviyede tutacak teknoloji ve yöntemleri kullanır. 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilinci

Bilgi Birikim Sistemleri, Öncelikli olarak çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki duyarlılığını ve bilincini arttırmak için çalışmalar yapar.

Riskleri Yönetmek

Bilgi Birikim Sistemleri, tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanındaki risklerini tespit eder ve bu doğrultuda planlar hazırlayarak çevre kirliliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını meydana gelmeden önce önlemeye yönelik tedbirleri alır. Bu kapsamda; Bilgi Birikim Sistemleri bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuşolup istihdam ettiği İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi destekleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak

Bilgi Birikim Sistemleri, Sadece bugünü düşünerek değil gelecek nesilleri de düşünerek hareket edecektir.

Atıkların Geri Dönüşümü 

Bilgi Birikim Sistemleri, atıkların geri dönüşümü kapsamında;  geri dönüşebilir malzeme kullanımına özen gösterip,Ataşehir Belediyesi’nin desteğiyle geri kazanımına katkıda bulunmaktadır. BBS Ayrıca Atık pillerin kendi bünyesinde toplanarak ilgili toplama merkezlerine gönderimini sağlar, konu ile ilgili olarak çalışanlarını bilgilendirir.

Takip

Bilgi Birikim Sistemleri, İş sağlığı, İş güvenliği ve çevre performansını izlemeyi ve ölçmeyi hedefleyecektir.​​