Sızma Testi

Zafiyet Analizi

Zafiyet analizi sisteminizde bulunan tüm altyapıların güncel açıklıklar kontrolünde taraması gerçekleştirilip bu zafiyetlerin derecelendirilmesi ve sınıflandırılması işlemidir. Bulunan zafiyetlerle ilgili zafiyet çözüm önerileri ile birlikte bir rapor oluşturulup acil eylem planlanması hazırlanır. Zafiyet açıklaması sayesinde taşıdığı risk ve özellikleri yorumlanır. Zafiyet analizi sayesinde sistemin işleyişindeki açıklıklar tespit edilip kritiklik seviyesine göre ivedilikle hareket edilmesi gerekir.

 

Sızma Testi

 

Sızma Testi temel olarak belirli güvenlik düzeyindeki ihlallerin bulunması, ardından bu ihlallerin azaltılması için güvenlik risklerininin devamlı takip edilerek zafiyetlerini sisteme zarar vermeyecek şekilde istismar edilebilir olduğunu yetkili kişiler tarafından kontrol edilen güvenlik testidir.Sızma testi aşamalarında sızma testi yapılan firmadaki açıklıkların tespit edilip geçerliliği devam eden açıklıkların sınanması ve firmanıza bildirilmesi amaçlanmaktadır.

 
sizmatesti.jpgBBS Sızma Testi Hizmet İçeriği

 

 • Bilgi Toplama
 • Tarama ve Ağ Bileşenlerinin Tespiti
 • Zafiyet Analizi
 • Ağ Altyapısı ve Ağ Cihazları
 • DNS Servisleri
 • Etki Alanı ve Kullanıcı Bilgisayarları
 • E-posta Servisleri 
 • Veritabanı Sistemleri
 • Web Uygulamaları 
 • Kablosuz Ağ Sistemleri
 • Yetki Yükseltme ve Yayılma 
 • Bilgi Toplama ve İzlerin Silinmesi
 • Dağıtık Servis Dışı Bırakma Testleri
 • Sosyal Mühendislik Testleri
 • Raporlama​