Yazılım Varlık Yönetimi - SAM

​​​​​​SAM nedir?

Dünyada Software Asset Management (SAM) olarak bilinen yazılım envanter yönetimi, müşterilerimizin sahip olduğu yazılım envanterinin en iyi şekilde yönetilmesi amacıyla sunduğumuz ve dünya genelinde birçok firmanın uyguladığı bir danışmanlık hizmetidir. Microsoft SAM danışmanlık hizmetinin amacı; kurumların dinamik bir BT sistemi oluşturmalarını sağlayarak, hızlı değişen iş ortamının taleplerini karşılamalarını ve yeni koşullara rahat adapte olmalarını sağlamaktır. Kullandıkları teknolojiyle; çalışanların, süreçlerin, altyapı ve platformların dinamik özelliklerini geliştiren stratejiler belirlenmesinde, kurumlara yardımcı olmaktadır. SAM ile, yazılım satın alımından kurulumuna, destek hizmetlerinden kullanılmayan yazılımların kaldırılmasına kadar tüm aşamaları içeren yazılım yaşam döngüsü sürecini; kullanıcılar, süreçler ve teknolojiler bazında inceliyor ve firmanız için en doğru modeli konumlandırmanıza yardımcı oluyoruz.​

​SAM’in faydaları nelerdir?

SAM uygulamak; BT maliyetlerini rasyonelleştirmek ve düşürmek, BT kaynaklarını daha etkin kullanmak, BT iş süreçlerini kolaylaştırmak, riskleri yönetmek ve daha iyi bir kurumsal yönetim için gereklidir.

Maliyet Tasarrufu

• Merkezi lisans yönetimi, merkezi satın alma ve lisans indirimleri sağlayarak; maliyet planlamayı, bütçelemeyi ve fatura ödemelerini kolaylaştırır.

• SAM yazılım sayısını optimize eder. Lisans maliyetlerinin yanı sıra; altyapı, bakım ve yönetim maliyetleri de azalır. Finans ve satın alma gibi birimlerin, BT ihtiyaçlarını daha iyi anlamasıyla, harcamalar da optimize edilir.

• Kurumlar; SAM’in 1. yılında maliyetleri %30, takip eden yıllarda ise %8 ve %10 oranında azaltabilirler. (Yatırımın Geri Dönüşü: Yazılım Varlık Yönetimi’nin Finansal Faydaları, Gartner)

• SAM, tedarikçiden bağımsız olarak tüm yazılımlarınızı (ve isterseniz donanımınızı) profesyonel bir şekilde ve ürünlerin kullanım ömrü boyunca yönetmenizi sağlar.

• Bilgi işlem harcamalarınızın görünürlüğünü artırarak, öngörülen harcamalarınız ve satın alımlarınız için daha iyi bir bütçe planlaması yapmanıza yardımcı olur.

Kurumsal Yönetim

• Tutarlı, güncel ve iyi yapılandırılmış kayıtlar sayesinde yazılım varlıklarının durumu netleşir ve BT ile ilgili stratejik kararları almak kolaylaşır.

• BT süreçlerinin geliştirilmesiyle birimler arası iletişim artarken, kurum genelinde de şeffaflık ve performans artar.

• Yazılımların etkili biçimde kullanılması, kullanıcı memnuniyetini artırırken, daha etkili destek imkanı sağlar.

• COBIT, ITIL, ISO standartları gibi piyasadaki en iyi uygulamalarla uyumluluk sağlanır.

• Birleşme, devir ve satın almalar sırasında kolay entegrasyon sağlanır.

• Pazardaki fırsatlara ve müşteri taleplerine daha kısa sürede cevap vermenizi sağlar.

Risk Yönetimi ve Uyumluluk

• Kurulumu yapılmış ve satın alınmış lisans kayıtlarının güncel olmasıyla, yasal riskler önlenir.

• Desteklenmeyen teknolojiler kontrol altına alınır, güncelleme eksikleri ve lisanssız yazılımdan doğabilecek güvenlik riskleri önlenir. Bu sayede veri kaybı riski en aza indirgenebilir.

• İzinsiz yazılım indirme ve yüklemeleri önlenerek, zararlı kod ve virüslerin girmesi önlenir.

SAM süreci nasıl işler?

ISO/IEC 19770-1:2006 yazılımların yönetilmesi süreçleri doğrultusunda geliştirilen SAM, kurumunuzdaki yazılım yönetim sürecini tarafsız kriterlere dayanarak değerlendirmektedir. SAM çalışmasında kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda ilerlenir ve olgunluk seviyeniz belirlenerek gelişmeye açık alanlar için kurumunuza bir yol haritası sunulur.

Aşağıdaki 5 kategoride belirtilen temel yetkinlikler, SAM sertifika uzmanlarımız ve sizinle birlikte belirleyeceğimiz ilgili kişilerin katılımıyla, değerlendirmeye alınır.


samgorsel.png

 

Değerlendirme sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen olgunluk seviyesi belirlenir. Her yetkinlik için farklı olgunluk seviyesi olabileceği gibi, her kurumun en etkili biçimde faydalanacağı olgunluk seviyesi de farklılık gösterecektir. Bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen bir yazılım yönetim planı uygulanması, kurum içindeki tüm departmanları ilgilendirir ve herbirine avantaj sağlar.

 

 

samgorsel0.png 

 Bu çalışma, mevcut bilgi teknolojisi yapısının daha güvenli ve iyi yönetilen bir ortam olmasına yardımcı olacağından, kuruma artı değer katacaktır.

SAM çalışmasını tamamlayan müşterilerimiz, çalışmanın bittiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerli olan Microsoft SAM Sertifikası’nı elde ederler. SAM Sertifikası sadece sertifikalı SAM İş Ortakları ile tamamlanan çalışmalar sonucunda verilir.