Kobipack

​​

​Kobipack​

Gücünüz, farklılıklarınız kadardır.

Günümüzde ancak ve ancak bilgiyi yönetenler, ayakta kalabilmektedir.

Datasoft Yazılım, üretim ve ihracatta bir misyonu üstlenen veya ülke içerisinde ticaretle uğraşan firmalarımızın günlük ve gelecekteki büyüme ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak, esnek tanımlamalı, şubeli veya şubesiz çalışma imkanı sağlayan, tamamen parametrik Windows uyumlu kullanıcı arayüzü ve esnek entegrasyonu ile KOBiPACK'i siz değerli firmalarımızın kullanımına sunmaktan sonsuz gurur duyuyor.

Datasoft Yazılım, 20 yıllık bilgi birikimi ve ülke genelindeki dağıtıcı/satıcı ağının gücünü ve deneyimini kullanarak;

Ülkemizin itici gücü olan KOBİ'lerin ticari ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yoğun rekabet ortamında, üretim / tedarik / sipariş / satış konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak, globalleşen dünyamızda işlemlerin birden fazla döviz ile yapılma zorunluluğu gözönünde bulundurulduğunda, fiili döviz takibi ile bu ihtiyaca cevap vermek, eldeki stok miktarlarına şube depo, vb bazında en kolay şekilde ulaşma imkanı getirerek, stok devir hızının maksimum düzeyde olmasını sağlamak ve böylelikle markalaşma ve şubeleşmenin gündemde olduğu günümüzde, fiyat rekabetini sağlayabilmenin önünü açmak üzere KOBiPACK çözümünü getiriyor.

KOBİPACK'in Firmanıza Kazandıracağı Yenilikler:

* Şube takibi sayesinde bir ana firma altında 999 şube tanımlanabiliyor. Tüm şubelerde stok kartlarının ortak olmasıyla, müşterilerin şube bazında izlenebilmesi işlemlerinizi kolaylaştırıyor.

* Şubelerin merkeze ve diğer şubelere yaptığı işler için, işlem yapılan şube tarafından üretilen belgeni bir kopyası da (ters kopya) üretilebiliyor.

* Tüm kart, belge ve işlemlerde herbir kart ve belgenin önüne ilgili şube kodunun otomatik olarak gelişiyle, konsolidasyon yaparken oluşacak kargaşadan kurtulmak mümkün.

* Yetki sınırları dahilinde tüm şubelerin birarada veya şube bazında raporlarının görülebiliyor olmasıyla, tüm şube işlemlerinin (şube bazında veya genel) tek bir muhasebe firmasına entegrasyonu kolaylıkla sağlanabiliyor.

* Fiili döviz takibiyle, her cari kart için ana para biriminden farklı üç döviz birimi tanımlanabiliyor. Aynı cari karta, belgelerin seçilen döviz cinsinden borç veya alacak kaydedilmesi veya ana para birimi cinsinden kaydı yapılarak, ana para birimi ile birlikte üç ayrı döviz cinsinden borç-alacak işlemlerinin fiilen takip edilebilmesi olanağı var.

* Tahsil edilen para birimi ile işlem yapılacak cari döviz biriminin farklı olabilmesi (EUR borcuna karşılık TL veya USD tahsilatı gibi) mümkün.

* Stok alış ve satış fiyatları farklı döviz cinsinden takip edilebiliyor.

* Firma bazında kullanılacak özelliklerin bir kez seçimi,

* Belge bilgi girişi, belge listeleri, belge formları, kartların liste ve hareketleri, fişlerin bilgi, liste ve formlarının kullanıcı tanımlarından hangisinin kullanılacağının bir kez seçimi, istenildiğinde ilgili bölümde iken tanım kodunun değiştirilebilmesi,

* Çok farklı ve özellikli ödeme planlarının tanımlanabilmesi ve bu planların belge düzenlemesi sırasında belge bazında kullanılabilmesi,

* Değişik banka POS'larına ait farklı kredi kartı tahsilat şekillerinin tanımlanması,

* Arka plan dosyası kullanarak çok kısa sürede baskılı evrak basımıyla ilgili form tanımlarının yapılabilmesi,

* Alış ve satış işlemlerine ait tüm belge tiplerinin istenildiği kadar ve belirli özellikleri de içerecek şekilde kullanıcı tarafından tanımlanması,bu belgelere göre farklı entegrasyon seçeneklerinin kullanılabilmesi,

* Aynı stok kartında, alıcı gruplarına göre sınırsız sayıda fiyat girilebilmesi veya bir fiyat baz alınarak alıcı gruplarına oransal fiyatların otomatik oluşturulması, Belge düzenleme sırasında alıcının koduna bakarak stok satış fiyatının otomatik belirlenmesi,

* Birçok işlemin tek bir ekrandan takip edilebilmesi,

* Eşleştirme numarası kullanarak tahsil edilmiş ve tahsil edilecek borç veya alacakların takip edilmesi,

* Hesap kesim tarihi kullanarak mutabakatı sağlanmış işlemlere dönmeden cari işlemlerin daha kolay bir şekilde takip edilebilmesi,

* Mail-order ile ilgili; tahsilat, taksitli tahsilat, vadesi gelenlerin taksitlerin tahsilatı vb gibi birçok özelliğin kullanılabilmesi,

* Basit ve pratik bir şekilde taksit takibi.

Program Paket İçerikleri:

KOBİPack Basis: Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Mühtahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Bankalar, Çek, Senet, Havale, Taksit Takibi, Kredi Kartı Tahsilatı, Mail-Order Tahsilatı, Fiili Döviz Takibi, Toplu Fatura Üretme

KOBİPack Median: KOBİPack Basis + Genel Muhasebe + Entegrasyon

KOBİPack Apex: KOBİPack Median + Personel Bordrosu + Demirbaş Amortisman​

​​​