e-serbest meslek makbuzu


(Serbest meslek erbapları avukatlar, doktorlar, mühendisler, müşavirler)

 shutterstock_98320652.jpg

e-SMM nedir, nasıl kullanılır, e-SMM'ye geçiş için neler gereklidir, e-SMM Uygulaması'nda sistem özellikleri nelerdir, ne gibi kolaylıklar sağlar gibi pek çok konuya açıklık getirmek istedik.

e-SMM yani elektronik serbest meslek makbuzu; serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda hazırlanması ile başlayan, alıcıya elektronik ortamda mail/sms ile iletilmesi ya da kağıt olarak çıktısının verilmesi ile devam eden, Özel Entegratör tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlanması ile sonuçlanan işlemlerin bütünüdür.

 

Anlaşılacağı üzere e-SMM 3 aşamadan oluşur ve bu 3 aşama da olmazsa olmazdır.

1.     Serbest Meslek Makbuzu elektronik ortamda hazırlanır.

2.     Muhatabına elektronik ortamda ya da kağıt ortamda iletilir.

3.     Hizmet sağlayıcı olan Özel Entegratör tarafından günlük olarak GİB'e raporlanır.