Gündem ve HaberlerGündem ve Haberler
Medya | Gündem ve Haberler |
AgeSA Başarı Hikayemiz
Gündemimizi ve Medyada Yayınlanan Haberlerimizi Takip Edin

AgeSA Başarı Hikayemiz

BBS, AgeSA'nın hem doküman yönetim süreçlerine hem de kimlik yönetim süreçlerine hız ve verimlilik katıyor.

BBS ile AgeSA, merkezi doküman yönetim sistemi olarak IBM Filenet'i, Kimlik Yönetimi sistemi için de IBM Security Verify Governance'ı konumlandırarak, sadece sunucu mimarisini geliştirmekle kalmadı, kurgulanan yeni sistemlerle birlikte ortak bir altyapı üzerinde sistemin çalışmasıyla, sistem otomatize edilerek insan hatasından uzak hale getirildi.
 
Diğer uygulamalarla entegrasyon süreçlerinde de verimlilik sağlandı.
 

Bilgi Birikim Sistemleri (BBS), 1992 yılından bu yana sektörde öncü bilişim firmaları arasında yer alan ve yazılım, donanım, hizmet alanında faaliyetleri ile öne çıkan bir şirket. Dijital dönüşümü benimsemiş uzman kadrosuyla yetkin bir sistem entegratörü olarak konumlanan BBS, Server & Storage Çözümleri, Sistem ve Network Altyapı Çözümleri, Bütünleşik İletişim Çözümleri, Bilgi Güvenliği Çözümleri, Profesyonel Hizmetler, Danışmanlık Hizmetleri ve Yazılım Çözümleri başlıklarında temel çalışmalarını yürütüyor. Böylece bilişim mimarisi ve dijitalleşme başlıklarında 360 derecelik kapsamla destek sunuyor.
 
Türkiye'deki birçok şirkete hizmet sunan bir entegretör olarak pek çok uluslararası üreticinin Türkiye'deki iş ortaklığını yapmakta olan BBS, IBM'in donanım ve yazılım altyapısında önde gelen çözüm ortaklarından biri olarak sigortacılık sektöründe yaklaşık 10 yılı aşkın süredir hem IBM'in Dijital Otomasyon ürün ailesindeki ürünlerle hem de IBM'in Kimlik Yönetimi ürün ailesindeki ürünlerle projeler gerçekleştiriyor.
 
Sürdürülebilir Bir Yapıyla Büyümeyi Hedefliyor Gerek pandemi etkisiyle yerleşen uzaktan çalışma modeli, gerekse dijital dönüşümün rekabet edebilme açısından artık zorunlu bir hale gelmesi, müşterilerin BT altyapılarını dönüştürme ve güçlendirme gereksinimlerini ortaya çıkardı. BBS, 6 ayrı iş birimiyle bu gereksinimlere kapsayıcı bir şekilde yanıt verme kapasitesi sayesinde çok başarılı bir 2022 yılı geçirdi. BBS, bu yıl Bilişim 500 sıralamasında Sistem Entegratörü ve İş Ortağı kategorisinde yedi sıra birden yükselerek 11'inci oldu. Bu ciddi sıçrama şirketin kapsayıcılığının ve oldukça sağlıklı bir yapı oluşturduğunun göstergesi niteliğinde.
 
BBS'in 2023 yılı ve önümüzdeki orta vadeli dönem için temel hedefi; bu büyümeyi sürdürmek, edindiği yeni müşterilerde sahip olduğu çözümleri yaygınlaştırarak derinleşmek, bunu yaparken de kusursuz bir müşteri memnuniyeti yaratmak ve tabii ki sağlıklı ve sürdürebilir bir yapı ile bunu yapmak olarak belirlendi.
 

30 Milyon Doküman Daha Performanslı Sistemlere Taşındı

AgeSA ve Bilgi Birikim Sistemleri iş birliği 2017 yılına dayanıyor. Kurumun kullandığı 15 yıllık doküman yönetim sisteminin daha modern bir sistemle değiştirilmesi talebiyle başlayan süreçte IBM'in Filenet ürünü konumlandırıldı ve yaklaşık 30 milyon doküman sıfır kesintiyle, kullanıcılara hissettirmeden kurum merkezinde konumlandırılan daha gelişmiş içerik yönetim sistemine taşındı.
 
IBM Filenet'e göre daha eski olan ve destek noktasında problemlerin yaşandığı bir sistemden yeni bir sisteme geçişte AgeSA için en kritik hedef; dokümanların kısa sürede sıfır kesinti ile ve kullanıcılar hissetmeden IBM Filenet'e geçirilmesiydi. Projenin önemli bir kısmı analiz için ayrıldı. Olması gereken doküman tipleri ve metadataların oluşturulması sonrası projenin ikinci kritik fazı olan geçiş süreci, 2 ayda yaklaşık 30 milyon dokümanın yeni sisteme aktarılmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.
 

Kimlilk Yönetimi Sayesinde Sistemlere Yetki Bazlı Güvenli Erişim Sağlandı

2017 yılında IBM Filenet (IBM CloudPak for Automation) ürünü ile başlayan iş birlikteliği 2019 yılında IBM – AgeSA ve BBS ortaklığında başlayan Kimlik Yönetimi Projesi ile devam etti. IBM'in Kimlik Yönetimi ürünü olan IBM Security Verify Governance bu noktada önemli bir entegrasyon sağladı. Böylece AgeSA'nın ilgili birimleri de entegre
 
olunan sistemlerdeki yetkileri insan kaynakları verisiyle buluşturarak, şirkette ilgili kişilerin ilgili sistemlerle ve yetkileri bazında güvenli erişimine imkan sağlayabilir hale geldi. Bu da erişim odaklı risklerin azalmasını, bir bütün olarak sistem ve bilgi güvenliğinin güç kazanmasını sağladı.
 
Kimlik Yönetimi projesiyle çok çalışanlı bir yapıya sahip olan AgeSA'nın ilk hedefi; son kullanıcıların hangi sistemlere hangi yetkilerle eriştiğini analiz edebilmek, sahipsiz hesapları kolayca bulmak, raporlamak ve erişim risklerini kontrol altına almaktı. İş birimlerini ve teknik ekipleri tek bir platform üzerinde bir araya getiren IBM Security Verify Governance ürünü sayesinde bir çalışanın işe girdiği andan itibaren işten çıktığı ana kadar kullandığı sistemler üzerindeki yetkilendirme ve gerektiğinde yetkileri geri alma süreçleri otomatik olarak yönetilebiliyor ve gerektiğinde raporlanabiliyor.

 

Ekip Çalışması Başarıyı Getirdi

Bu kapsamlı yatırım çalışmasında AgeSA ve BBS ekipleri her iki projede de ‘ekip' olarak hareket etti. Hem proje hem de proje sonrası elde edilen başarı da projenin takım olarak ele alınıp üstlenilmesi sayesinde sağlandı. Bu şekilde olan iş birlikteliği de projelerin sağlıklı ve ortak bir düzlemde teslim edilmesinin yanı sıra daha hızlı bitirilmesini ve bu sayede AgeSA'nın yapmış olduğu yatırımdan kısa sürede hedeflenen verimi elde etmesini sağladı. AgeSA merkezi doküman yönetim sistemi olarak IBM Filenet'i konumlandırarak sadece sunucu mimarisini geliştirmekle kalmadı, bu sayede donanım ve bakım maliyetlerini de azalttı. Kurgulanan yeni sistemle birlikte ortak bir altyapı üzerinde sistemin çalışmasıyla kodlama ve kod bakım maliyetleri azaldı, sistemin diğer uygulamalarla entegrasyon süreçleri hızlandı. AgeSA'daki diğer uygulamalarla entegrasyon sayesinde son kullanıcılar sadece sigortadaki pakete değil, diğer sistemlerde kullandıkları içeriklere de hızlı bir şekilde erişebiliyor.
 
IBM Security Verify Governance projesi sayesinde AgeSA kullanıcıların farklı sistemlerde eriştikleri dijital kimlikler tek bir platform üzerinden yönetilirken, yetki alma ve yetki verme süreçlerinin geçmişi takip edilip raporlanabiliyor. Daha önceden manuel olarak takip edilen yetkilendirme süreçleri artık bir çalışanın işe girişiyle birlikte İK verisi ile tetikleniyor ve otomatize edilerek insan hatasından uzak hale getiriliyor. Her iki yatırıma da konu olan projelerin kısa sürede tamamlanmış olmasının yanı sıra merkezi konumda olan her iki ürün içinde BBS IBM İş Uygulamaları ekibi bakım destek hizmetini vermeye ve gerektiğinde ek danışmanlık talepleri ile sürekli iş birlikteliği sağlamaya devam ediyor.
 

Hedef Uzun Yıllara Dayanan İşbirliğini Sürdürmek

BBS, bir sistem entegratörü olarak temel hedefini ‘müşterilerinde artık kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkan dijital dönüşüm gereksinimlerine kusursuz şekilde yanıt verebilecek bir yapı oluşturabilmek, ayrıca zamanla bu ihtiyaçlardaki değişimleri hızlıca hisseden ve buna göre kendini dönüştürebilen bir şirket haline gelebilmek' olarak tanımlıyor. Bunun için temel stratejisi ve planlaması hem müşteri tarafında gereksinimleri doğru algılayabilmek adına sürekli olarak sahada olup, bu ihtiyaçları doğru algılayabilmek hem de özellikle gelişen yazılım teknolojileri, bilgi güvenliği, AI ve IoT alanında üretici firmaların çözümlerini yakından takip ederek, çözüm portföyünü zenginleştirmek.
 
BBS, AgeSA ile yakalanan ve uzun yıllardır devam eden bu güzel ve verimli iş birlikteliğini sürdürmeyi en önemli hedefi olarak görüyor. BBS bu iş birlikteliğini devam ettirirken, gelecek dönemde de AgeSA'nın gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda güvenilir çözüm ortağı olarak doğru teknolojileri AgeSA'ya sağlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda kurumda merkezi konumda bulunan hem IBM Filenet Doküman Yönetim Sistemi hem de IBM Security Verify Kimlik Yönetimi ürünlerini AgeSA'nın değişen altyapı ve güvenlik ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve genişletmeleri devam ettirmek 2023 yılının kalanı için BBS'nin en öncelikli hedefini oluşturuyor. Otomasyon ürün ailesinin ayrılmaz parçası olarak gündeme gelen IBM Process Mining ise 2024 yılı için yatırım gündemini şekillendirecek konulardan sadece biri. AgeSA'ya hem dijital dönüşüm hem de güvenlik anlamında önemli faydalar sağlayan, AgeSA ve BBS ekiplerinin verimli iş birliğinin sonucu olan bu yatırımlar ve elde edilen başarı paralelinde müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak BBS için büyük önem taşıyor. BBS, önümüzdeki dönemde de AgeSA ile çalışmayı, hem otomasyon hem güvenlik anlamında AgeSA'nın gelişen altyapısına destek sağlayabilmeyi hedefliyor.