Güvenlik Yazılım ÇözümleriGüvenlik Yazılım Çözümleri
Yazılım Çözümleri |
Güvenlik Yazılım Çözümleri
Yaşam Döngüsü, Uyumluluk ve Analitik Yetenekleri ile Kullanıcı Erişimini ve Etkinliğini Sağlama, Denetleme ve Raporlama Olanakları

Güvenlik Yazılım Çözümleri

Kuruluşunuz içinde, kimin neye erişimi olduğunu ve bu erişimin nasıl kullanıldığını anlayabilmeniz gerekir. Kimlik yönetiminizi ne kadar verimli yapıyorsunuz? BBS, kurumsal BT ve mevzuat uyumluluğunuzu desteklemek için IBM yazılımları ile çözümler oluşturup kimlik verilerinizi toplamaya, yönetmeye ve analiz etmeye odaklanmıştır. Erişimin nasıl kullanıldığına ilişkin görünürlüğü iyileştirecek, risk tabanlı öngörülerle uyumluluk eylemlerine öncelik verecek ve net eyleme geçirilebilir zeka ile daha iyi kararlar alabileceksiniz. Tüm bunlar, denetçiler ve risk uyum yöneticileri için hayatı kolaylaştıran risk modellemeye yönelik iş faaliyetine dayalı bir yaklaşım tarafından yönlendirilir.