Microsoft Lisans DanışmanlığıMicrosoft Lisans Danışmanlığı
Yazılım Çözümleri |
Microsoft Lisans Danışmanlığı
Kurumunuzun Geleceğini Beraber Değiştirmeye Ne Dersiniz?

Microsoft Lisans Danışmanlığı

Aşağıdaki sorulara verilen cevaplar şirketinizin geleceği ile ilgili çok şeyi değiştirebilir.
 • Güncelliğini yitirmiş yazılımlar kullanıyor musunuz?
 • Düzenli olarak envanter takibini yapmak sizin için zor mu?
 • Yazılım yatırımınızdan en yüksek getiriyi elde edebiliyor musunuz?
 • Daha üretken ve verimli olabilmeniz için, hangi yazılımlara ihtiyacınız var?
Bu sorular size tanıdık geldiyse veya en az bir tanesine “Evet" veya “Belki" cevabını verdiyseniz, sizin firmanız için Microsoft Lisanslama Danışmanlığı doğru bir çözüm olacaktır.
 

Yazılım Varlık Yönetimi-SAM Nedir?

Dünyada Software Asset Management (SAM) olarak bilinen “Yazılım Envanter Yönetimi” müşterilerimizin sahip olduğu yazılım envanterinin en iyi şekilde yönetilmesi amacıyla sunduğumuz ve dünya genelinde birçok firmanın uyguladığı bir danışmanlık hizmetidir.
 
BBS'nin Microsoft Lisans Danışmanlığı hizmetinin amacı; kurumların dinamik bir BT sistemi oluşturmalarını sağlayarak, hızlı değişen iş ortamının taleplerini karşılamalarını ve yeni koşullara rahat uyum sağlamaktır. Kullandıkları teknoloji ile çalışanların, süreçlerin, altyapı ve platformların dinamik özelliklerini geliştiren stratejiler belirlenmesinde kurumlara yardımcı olmaktadır.
 
SAM ile yazılım satın alımından kurulumuna, destek hizmetlerinden kullanılmayan yazılımların kaldırılmasına kadar tüm aşamaları içeren yazılım yaşam döngüsü sürecini -kullanıcılar, süreçler ve teknolojiler bazında- inceliyor ve firmanız için en doğru modeli konumlandırmanıza yardımcı oluyoruz.
 

SAM'in Faydaları Nelerdir?

SAM uygulamak; BT maliyetlerini rasyonelleştirmek ve düşürmek, BT kaynaklarını daha etkin kullanmak, BT iş süreçlerini kolaylaştırmak, riskleri yönetmek ve daha iyi bir kurumsal yönetim için gereklidir.

 
Maliyet Tasarrufu
 • Merkezi lisans yönetimi, merkezi satın alma ve lisans indirimleri sağlayarak maliyet planlamayı, bütçelemeyi ve fatura ödemeyi kolaylaştırır.
 • SAM yazılım sayısını optimize eder. Lisans maliyetlerinin yanı sıra altyapı, bakım ve yönetim maliyetleri de azalır. Finans ve satın alma gibi birimlerin, BT ihtiyaçlarını daha iyi anlamasıyla harcamalar da optimize edilir.
 • Kurumlar SAM'in 1'inci yılında maliyetleri %30, takip eden yıllarda ise %8 ve %10 oranında azaltabilirler. (Yatırımın Geri Dönüşü: Yazılım Varlık Yönetimi'nin Finansal Faydaları, Gartner)
 • SAM, tedarikçiden bağımsız olarak tüm yazılımlarınızı (ve isterseniz donanımınızı) profesyonel bir şekilde ve ürünlerin kullanım ömrü boyunca yönetmenizi sağlar.
 • Bilgi işlem harcamalarınızın görünürlüğünü artırarak öngörülen harcamalarınız ve satın alımlarınız için daha iyi bir bütçe planlaması yapmanıza yardımcı olur.

Kurumsal Yönetim
 • Tutarlı, güncel ve iyi yapılandırılmış kayıtlar sayesinde yazılım varlıklarının durumu netleşir ve BT ile ilgili stratejik kararları almak kolaylaşır.
 • BT süreçlerinin geliştirilmesiyle birimler arası iletişim artarken, kurum genelinde de şeffaflık ve performans artar.
 • Yazılımların etkili biçimde kullanılması, kullanıcı memnuniyetini artırırken daha etkili destek imkanı sağlar.
 • COBIT, ITIL, ISO standartları gibi piyasadaki en iyi uygulamalarla uyumluluk sağlanır.
 • Birleşme, devir ve satın almalar sırasında kolay entegrasyon sağlanır.
 • Pazardaki fırsatlara ve müşteri taleplerine daha kısa sürede cevap vermenizi sağlar.

Risk Yönetimi ve Uyumluluk
 • Kurulumu yapılmış ve satın alınmış lisans kayıtlarının güncel olmasıyla, yasal riskler önlenir.
 • Desteklenmeyen teknolojiler kontrol altına alınır, güncelleme eksikleri ve lisanssız yazılımdan doğabilecek güvenlik riskler önlenir. Bu sayede veri kaybı riski en aza indirgenebilir.
 • İzinsiz yazılım indirme ve yüklemeler önlenerek, zararlı kod ve virüslerin girmesi engellenir.

Bilgi Birikim Sistemleri, müşteriye “doğru çözüm” sunmanın en büyük değer olduğuna inanır. Belirlenen proje bütçesine sadık kalmayı ve zamanında teslim etmeyi amaçlayarak bu alanda yıllardır hizmet vermektedir. Bu kapsamda yetkin ve deneyimli personeli ile birçok başarılı projeler gerçekleştirmiştir. Yaptığımız işleri tanıtma ve size de doğru çözümü sunmamız için lütfen izin verin size ulaşalım.
İletişim Formu
Guvenlik Resim
GÖNDER