BlogBlog
Medya | Blog |
BBS Dijital Otomasyon Ürünlerinin Sigorta Sektörüne Katkıları
Deneyimlerimizi İlginize Sunuyoruz

BBS Dijital Otomasyon Ürünlerinin Sigorta Sektörüne Katkıları

Dijital dönüşüm, son yıllarda kazandığı hızı kaybetmeden tüm sektörlerde yaygınlaşmaya devam etmekte. Bu değişim ve dönüşümden nasibini alan sektörlerden biri de sigortacılık.
 
Devreye alınan yasal yükümlülükler devam ederken sigorta şirketleri de dijital dönüşüme yaptıkları yatırımları her geçen gün artırmakta.
 
BBS, bu sürekli gelişen ve büyüyen pazarda, işletmelerin ihtiyaç duyduğu gelişmiş dijital çözümleri başarıyla sağlaması ile rakiplerinden ayrılmakta.
 

1.     Sigorta Sektörünün Dünü ve Bugünü

Sigorta, olası risklerin gerçeğe dönüşmesi durumunda meydana gelen zararı gidermek üzere ortaya çıkan mali bir araçtır. Sigorta şirketleri, bu süreçlerin yönetilmesini ve işlenmesini mümkün kılan aracılardır ve çalışanlarının yardımıyla işlerini yürütürler.
 
Geçmişte, sıkıcı kopyala yapıştır ve veri girişi görevleri ile vakit kaybeden sigorta sektörü çalışanları, günümüze gelindiğinde dijital otomasyonun yardımıyla müşteri deneyimine odaklanan süreçler yönetir.
 

2.     Dijital Otomasyon Sigorta Sektöründe Neleri Dönüştürdü?

Dijital otomasyon, müşteri deneyimini artırırken; maliyetleri ve süreç döngü sürelerini azaltmayı mümkün kılan bir otomatikleştirme yöntemidir. Çözüm bulduğu tüm bu etkenler sigorta sektörünün başlıca problemleri iken; otomasyonun becerisiyle güçlü yanlara evrilir.
 
Dijital otomasyonun sigorta sektörüne kattıklarına kısa bir bakış:
 
İstihdam, tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de gelişim etkenlerinin başını çeker. Çalışanın, kopyala yapıştır ve veri girdisi görevlerine saatler harcamıyor olması, müşteri deneyimine daha fazla kafa yormasını ve geliştirmesini sağlar.
 
Dönüşümün tek boyutlu olması beklenemez tabii. Teknolojik dönüşüm, tüm BT altyapısına yayılarak farklı süreçleri birbirine bağlar.
 
Sektör ve hizmet fark etmeksizin müşterilerin en çok önem verdiği ve kendini değerli hissettiği şey kişiselleştirilmiş bir deneyimdir. Çalışan ve müşteri arasındaki boşluğun kapanmasıyla ise kişiselleştirilmiş bir hizmet açığa çıkar.
 
Dijital otomasyon ile, sigorta sektöründe işleri dönüştürme, kârlılığa erişim ve piyasa koşullarına uyum elbette ki mümkün ancak bu koşullar yalnızca doğru sistem entegratörü ile sağlanabilir. Bu konuda Bilgi Birikim Sistemleri, sigorta süreçlerine en değerli katkıları gerçekleştirir.
 

3.     BBS'nin IBM Dijital Otomasyon Ürünlerindeki Tecrübesi

BBS, IBM'nin sektör lideri otomasyon yazılım ve hizmetleri ile müşterilerinin iş gücünü dijital olarak dönüştürür ve bu alandaki tecrübesi ile iş akışlarında iyileştirmeler meydana getirir.
 
IBM yazılımlarının vadettiği yatırım getirisini işletmelere kazandırırken zamandan da tasarruf edilmesini mümkün kılar.
 

3.1 FileNet Content Manager

IBM bünyesinde faaliyet gösteren FileNet yazılımları, işletmelerin içeriklerini ve iş süreçlerini organize eder. Dünyanın dört bir yanından şirketler ve devlet kurumları içerik erişimi, yönetimi ve uyumluluğu ihtiyaçlarını karşılamak için kayıt yönetimini otomatikleştirir.
 
Peki, FileNet bunu nasıl gerçekleştirir? Kâğıt formundaki fiziksel belgeler dijitalize
edilir, akıllı algoritmalarla etiketlenip arşivlenir ve iş süreçlerine dâhil edilir. Kuruma ait tüm gelen ve giden belgeler arşivlenir ve yetki seviyelerine göre saklanır. Bireysel, kurumsal ve ticari kredilerin onay süreci yürütülürken ilgili dokümanlar arşivlenir ve güvenle saklanır. Çağrı merkezi telefon görüşmesi kayıtları da IBM FileNet sisteminde güvenle saklanır.
 
BBS, müşterileri için tüm süreçlerin kesintisiz ve entegre şekilde ilerlemesine önem verir. Bu uğurda birtakım özel entegrasyonlar hayata geçirilir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) belgelerinin saklanması ve hukuki uygulamaların entegrasyonu sağlanır.
 
Elementer, sağlık, hayat ve yaşam emeklilik branşlarında ana sigortacılık sistemleri ile entegrasyon sağlanır. Bu, süreçlerin birbiriyle eş zamanlı ve uyumlu ilerlemesini mümkün hale getirir. Poliçe, hasar ve tazminat süreçlerine ait tüm belge ve içeriklerin saklaması ve yönetilmesi ile eksiksiz bir süreç yönetimi sağlanır.
 

3.2 BBS Özel Uygulamalar

Comex: Tüm sözleşme sürecinin takibi ve yönetimini başarıyla gerçekleştirir. İşletmeye, dijital takip ve yetki dâhilinde sözleşme erişimi yeteneklerini kazandırır.
 
E-Mail Listener: Kurumun belirlediği e-posta adreslerini belirler ve ekleriyle birlikte FileNet'e gönderir. Gelen e-postalar “BBS E-Mail Listener” uygulaması ile dinlenir ve arşivlenir. FileNet ve ICC for e-Mail çözümleri ile MS Exchange sisteminin arşivlenmesi sağlanır.
 
BBS ScanPro: Taranan belge üzerindeki barkodlar okunarak FileNet'e aktarılır. Aktarılan bu bilgiler ana sigortacılık paketine iletilir ve işlenir.
 

3.3 Veri Yakalama (Datacap) Süreçlere Nasıl Fayda Sağlar?

Mevcut fiziksel belgeler taranır ve sigortacılık ile ilgili kıymetli veriler, Datacap eşliğinde belgeden çıkarılır. Bu haliyle FileNet'e ve ana sigortacılık paketlerine aktarılır.
 
Belge tipini otomatik olarak algılar ve belge üzerinden verileri okuyup çekirdek sisteme aktarır. Farklı doküman tiplerini otomatik olarak sınıflandırır ve doküman yönetim sistemine kaydeder. Bu yolla belgeler kısa sürede ayrıştırılır.
 
URL adresleri üzerinden veri ve dosya alışverişi sağlayan Rest API ile de belgeler ayrıştırılabilir ve belge üzerindeki verilerin sisteme aktarımı sağlanır.
 
İmza kutucuklarında imzanın varlığının kontrolü kolaylıkla gerçekleştirilir. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile entegre şekilde kullanılabilir.
 
Kurumun ürettiği belirli formatlardaki belge şablonundan veri çekilebilir.
 
Datacap, dokümanları Searchable PDF dosyalarına dönüştürür ve bunlar da aynı şekilde Doküman Yönetim Sistemi'nde saklanır.
 
Özet olarak kâğıt formatındaki belgeler Datacap yardımıyla dijitalleştirilir. Dijitale aktarılan belgeler otomatik sınıflandırılır, indekslenir, doküman yönetim sistemine kaydedilir ve ana (core) uygulama tetiklenir.
 

4.Bilgi Birikim Sistemleri Sigorta Sektöründe Nasıl Fark Yaratır?

IBM Dijital otomasyon ürün ailesi ürünleri teknik sertifikasyonlarına sahip olan BBS, müşterilerine Filenet ve Datacap konularında birinci seviye destek sağlama yetkinliğinin yanında tüm danışmanlık ilişkilerini de yönetir.
 
Kullanıcılardan gelen destek talepleri titizlikle incelenir ve çözümlenene kadarki tüm süreç ustalıkla yönetilir. Hızlı aksiyon almak adına bunlara ek yamalar ve geçici çözümler de uygulanır.
 
Sigorta sektöründe etkin bir dönüşüm için lütfen uzman BBS kadrosundan bilgi alın.
 
 
Duygu DELİLER
 
Yazılım İş Geliştirme Müdürü-IBM