BlogBlog
Medya | Blog |
Dijital Dönüşümde Önemli Faktör: Low-Code Geliştirme
Deneyimlerimizi İlginize Sunuyoruz

Dijital Dönüşümde Önemli Faktör: Low-Code Geliştirme

Günümüz hızlı tempolu iş ortamında, dijital dönüşüm artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Kuruluşlar, rekabetçi kalabilmek için değişen pazar dinamiklerine ve müşteri beklentilerine hızla uyum sağlamalıdır. Gartner'ın önerdiği gibi, dijital dönüşüm gibi yeni büyüme girişimlerinin başarısızlığının başlıca nedeni teknoloji değil, "değişim için gereken kurumsal becerilerin ihtiyaçlara karşılık gelmemesi".
 
Mendix Low-Code platformları, bu dönüşümü kolaylaştıran, şirketlerin uygulamaları daha hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmelerini sağlayan güçlü araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu yazıda, Low-Code platformların başarılı bir dijital dönüşüm sağlamada nasıl önemli bir rol oynayabileceğini keşfedeceğiz.

Gartner, 2025 yılına kadar işletmeler tarafından geliştirilen yeni uygulamaların %70'inin low-code veya no-code teknolojiler kullanacağını öngörüyor. Geleneksel geliştir/satın al kararları genellikle kuruluşların dahili operasyonlarını ve süreçlerini dijitalleştirmelerini engellemiştir. Low-code platformlar ise sadece geliştirme süresini ve kaynaklarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda teknik olmayan çalışanların BT politikalarına ve siber güvenlik düzenlemelerine bağlı kalırken yüksek kaliteli çözümler üretmelerini sağlayarak uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir. Ayrıca, low-code platformlar kolay veri entegrasyonu ve özelleştirmesi sağlayarak işletmelerin mevcut sistemlerinden daha fazla değer elde etmelerini sağlar. Low-code platformlar yardımıyla, kuruluşlar dijital dönüşüm yolculuklarına hızla başlayabilir ve sürekli değişen iş ihtiyaçlarını hızlı bir yanıtla karşılayabilir.
 

Dijital Dönüşümde Low-Code Platformların Temel Faydaları:

1. Hızlı Uygulama Geliştirme: Low-Code platformların en önemli avantajlarından biri, uygulama geliştirmeyi hızlandırma yetenekleridir. Geleneksel kodlama zaman alıcı ve kaynak yoğun olabilir, Low-Code platformlar ise işletmelerin uygulamaları önemli ölçüde daha hızlı geliştirmelerini sağlar. Bu hızla değişen iş ihtiyaçlarına cevap vermede çok önemlidir. İşletmeler tüm sistemi kesintiye uğratmadan uygulamaları gerektiği gibi kolayca değiştirebilir ve güncelleyebilir. Bu esneklik, kuruluşların değişen müşteri ihtiyaçlarına veya pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmelerini sağlayarak uygulamalarını alakalı ve güncel tutabilmelerini sağlar. İnovasyonu ve pazara sunma süresini hızlandırarak, başarılı dijital dönüşümü yönlendirmede hayati bir araç haline gelir.
 
2. Citizen Developer Desteği: Low-Code platformlar, “Citizen Developer”'lar olarak tanımlanan teknik olmayan kullanıcıların uygulama oluşturmasına ve değiştirmesine izin vererek uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir. Bu yetenek havuzunu genişletir ve BT departmanları üzerindeki yükü azaltarak kuruluş genelinde bir inovasyon kültürünü teşvik eder.
 
3. Güçlü İş Birliği: Low-Code platformlar, BT ve iş birimleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. İş kullanıcıları, uygulama gereksinimlerine ilişkin değerli içgörüler sağlayarak geliştirme sürecine aktif olarak katılabilir. Bu iş birliği, iş hedefleriyle daha iyi uyumlu çözümlerle sonuçlanır. Hem profesyonel geliştiricilerin hem de teknik olmayan çalışanların uygulama geliştirme konusunda birlikte ekip çalışması ve çeviklik kültürünü geliştirir. Birçok platform temel uygulama geliştirme için uygun olsa da karmaşık kullanım durumları için Mendix gibi enterprise kurumsal standartları destekleyen low-code araçlar gereklidir. Bu platformlar, kuruluşların çevikliklerini, iş birliklerini ve hızlarını geliştirmelerine olanak tanıyarak pazar değişikliklerine hızla yanıt vermelerini ve iş birimleriyle BT departmanları arasındaki iş birliğini artırmalarını sağlar.
 
4. Ölçeklenebilirlik: Dijital dönüşüm genellikle operasyonların ölçeğini büyütmeyi veya yeni pazarlara açılmayı içerir. Low-Code platformlar, artan talepleri karşılamak için uygulamaları ve süreçleri ölçeklendirmek için esnek bir temel sağlayarak dijital dönüşüm çabalarınızın gerektiğinde gelişebilmesini sağlar.
 
5. Maliyet Tasarrufu: Low-Code platformlarla, kuruluşlar geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Pahalı, son derece uzmanlaşmış geliştiricilere daha az güven duyulur ve projeler daha küçük ekiplerle tamamlanabilir. Dahası, azalan geliştirme süresi, maliyet tasarrufu ve daha hızlı yatırım getirisi anlamına gelir.
 
6. Değişime Uyum Sağlama: Hızla değişen bir iş ortamında, uyarlanabilirlik hayatta kalmanın anahtarıdır. Low-Code platformlar, iş ihtiyaçları geliştikçe uygulamaları değiştirmeyi ve güncellemeyi kolaylaştırarak dijital dönüşüm yolculuğunuzun çevik kalmasını sağlar. Bununla birlikte, önceki yazımda bahsettiğim gibi başarılı dijital dönüşüm tek başına teknolojinin ötesinde bir konudur. Yalnızca low-code bir platformun kullanımını değil, aynı zamanda en iyi pratiklerin uygulanmasını da içeren kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.
Örneğin, Mendix sadece low-code bir geliştirme platformu değil aynı zamanda Mendix Dijital Yürütme Yol Haritası da sunmaktadır. Bu framework, kuruluşların dijital dönüşüm girişimlerini etkili bir şekilde yürütmek için doğru ekipleri, teknolojileri ve süreçleri organize etmelerine yardımcı olur. Binlerce müşteriyle yılların deneyimine dayanan DTF, başarılı bir implementasyon için adım-adım bir plandır. Yüksek değerli girişimlerden oluşan bir portföy oluşturmaya, projeler için doğru insanları seçmeye, doğru süreçleri oluşturmaya, doğru teknolojilerden yararlanmaya ve performansı ölçmeye ve iyileştirmeye odaklanmaktadır.
 
7. Güvenlik ve Uyumluluk: Saygın Low-Code platformlar, sağlam güvenlik özellikleri ve uyumluluk kontrolleri ile donatılmıştır. Bu, özellikle veri koruma ve uyumluluğun çok önemli olduğu finans ve sağlık hizmetleri gibi katı düzenleyici gerekliliklere sahip sektörlerde önemlidir.
 
8. Analitik ve İçgörüler: Birçok Low-Code platform, analitik ve raporlama özelliklerini bir araya getirerek kuruluşların uygulamalarının performansı ve kullanıcı davranışı hakkında içgörüler elde etmelerini sağlar. Bu içgörüler, başarılı dijital dönüşümün temel bir bileşeni olan veri odaklı karar vermeyi bilgilendirir.
 

Dijital Dönüşümde Low-Code Platformlar için Kullanım Örnekleri:

1. Müşteri Deneyimini İyileştirme: Müşteri etkileşimlerini ve memnuniyetini artırmak için müşteri portalları, mobil uygulamalar ve self servis platformları oluşturun.
 
2. Süreç Otomasyonu: İş akışı onayları, belge yönetimi ve envanter takibi gibi dahili süreçleri kolaylaştırın ve otomatikleştirin.

3. Veri Entegrasyonu: İş operasyonlarının birleşik bir görünümünü oluşturmak ve veri odaklı karar vermeyi mümkün kılmak için farklı kaynaklardan gelen verileri tümleştirin.

4. Eski Sistem Modernizasyonu: Modern front-end ara birimleri oluşturarak veya bunları daha yeni teknolojilerle entegre ederek eski sistemlerin yeteneklerini dönüştürün ve genişletin.

5. İnovasyon Hızlandırma: Geleneksel kodlama ile ilişkili uzun geliştirme döngüleri olmadan yeni fikirleri, ürünleri veya hizmetleri hızlı bir şekilde prototipleyin ve test edin.
 
Sonuç olarak, Low-Code platformlar, iş birliğini teşvik ederek, geliştirme süresini azaltarak ve daha geniş bir yelpazedeki insanları uygulama geliştirmeye katılmaya teşvik eder. Başarılı bir dijital dönüşüm, kullanıcı dostu bir deneyim sağlayan verimli, işbirlikçi, güvenli, çevik geliştirme süreci ve uygulamaların hızlı bir şekilde teslim edilmesiyle sağlanmaktadır. Low-code teknolojisini benimseyen işletmeler, Mendix'in güçlü kurumsal platformu ile operasyonlarında devrim yaratabilir, iş güçlerini güçlendirebilir ve günümüzün dinamik iş ortamında bir adım önde olabilirler.Hakan ÇİFTÇİ
Digital Teknolojiler Müdürü