BlogBlog
Medya | Blog |
Kimlik Yönetimi, Yönetişimi ve Erişim: Kurumsal Şirketlerde Temel Gereksinimler
Deneyimlerimizi İlginize Sunuyoruz

Kimlik Yönetimi, Yönetişimi ve Erişim: Kurumsal Şirketlerde Temel Gereksinimler

 

Günümüz dijital çağında, kurumsal şirketler, kimlik yönetimi, yönetişimi ve güvenli erişim sağlama gibi birçok zorluğa karşı karşıya gelmektedir. İşletmeler dijital dönüşümü ve uzaktan çalışma modellerini benimserken, güçlü kimlik yönetimi, yönetişim ve erişim kontrolü ihtiyacı daha da önem kazanmaktadır. Bu blog yazısında, kurumsal şirketlerde "Kimlik Yönetimi, Yönetişimi ve Erişim"in önemini ve güvenlik alanındaki değişen peyzajı nasıl ele aldıklarını inceleyeceğiz.
 

1. Kimlik Yönetimi: Temelleri Oluşturmak

Kimlik Yönetimi (IDM), bir organizasyon içindeki bireyler için dijital kimliklerin oluşturulması ve yönetilmesi sürecidir. Bu, benzersiz kullanıcı kimlikleri oluşturma, kullanıcıları kimlik doğrulama ve çeşitli kaynaklara ve uygulamalara erişim için uygun yetkilendirmenin sağlanması gibi adımları içerir. Kimlik Yönetiminin temel bileşenleri şunlardır:
 
Kullanıcı İşlemleri: Kullanıcı hesaplarının otomatik oluşturulması, rollerin atanması ve ilgili sistemlere ve verilere erişimin verilmesini içeren işlemleri otomasyonlaştırma.
 
Kimlik Doğrulama ve Tek Oturum (SSO): Çok faktörlü kimlik doğrulama uygulamak ve kullanıcıların tek bir oturumla birden çok kaynağa erişimini sağlayarak güvenliği artırmak.
 
Kimlik Yaşam Döngüsü Yönetimi: Kullanıcı kimliklerini işe alım sürecinden itibaren tüm yaşam döngüsü boyunca yönetme, rol değişikliklerini ve işten çıkarmaları içeren süreçleri içerir.
 

2. Yönetişim: Düzenleme ve İzleme

Kimlik Yönetimi, kullanıcıların hassas verilere ve kaynaklara erişimini düzenlemek için politikaları, kuralları ve kontrolleri belirleyerek Yönetişim üzerinde odaklanır. Amaç, kullanıcıların rolleri ve sorumlulukları temel alınarak uygun erişim haklarına sahip olmasını sağlamaktır. Kimlik Yönetiminin temel unsurları şunlardır:
 
Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBAC): Önceden tanımlanan roller ve sorumluluklar temel alınarak erişim haklarının atanması, yetkisiz erişimin riskini azaltır.
 
Erişim Onayı ve İnceleme: Düzenli olarak kullanıcı erişim haklarını doğrulama, tutarsızlıkları tespit etme ve güvenlik standartlarına uyumu koruma için yapılan periyodik incelemeler.
 
Denetim ve Uygunluk: Kullanıcı etkinliklerini ve erişim olaylarını izleme, anormallikleri tespit etme ve sektörel düzenlemelere ve iç politikalara uyumu sağlama.

 

3. Erişim Yönetimi: Kapıları Güvence Altına Almak

Erişim Yönetimi, kullanıcıların uygulamalara, verilere ve sistemlere güvenli bir şekilde erişimini kontrol etmeye odaklanır. Yetkisiz erişimi, veri sızıntılarını ve diğer güvenlik olaylarını önlemek hayati öneme sahiptir. Erişim Yönetimi stratejileri şunları içerir:
 
Erişim Politikaları: Belirli kaynaklara, koşullara ve konumlara bağlı olarak kimin hangi kaynağa erişebileceğini belirleyen erişim politikalarının oluşturulması.
 
Uyarlanabilir Kimlik Doğrulama: Risk değerlendirmelerine, cihaz profillerine ve kullanıcı davranışına dayalı olarak dinamik kimlik doğrulama yöntemlerini uygulamak.
 
Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM): Hassas sistemlere ve verilere yalnızca yetkili yöneticilere erişim sağlama.
 

"Kimlik Yönetimi, Yönetişimi ve Erişim" Uygulamanın Avantajları

Artırılmış Güvenlik: Güçlü Kimlik Yönetimi, yetkisiz erişim ve veri ihlalleri riskini azaltarak güvenliği artırır.
 
Geliştirilmiş Verimlilik: Erişim kontrolü ve SSO özellikleri kullanıcı deneyimini ve verimliliği artırır.
 
Uygunluk ve Denetim Desteği: Kimlik Yönetimi, düzenlemelere uyumu sağlar ve denetim süreçlerini kolaylaştırır.
 
Düşük İşletim Maliyetleri: Kimlikle ilgili işlemlerin otomasyonu, yönetimsel yükü ve işletim maliyetlerini azaltır.
 
Uzaktan Çalışma Uyum Yeteneği: Kapsamlı kimlik yönetimi, güvenli uzaktan erişimi destekler ve uzaktan çalışma modellerini destekler.
 
Sonuç
 
Kurumsal şirketlerde, "Kimlik Yönetimi, Yönetişimi ve Erişim", hassas bilgileri koruma, uygunluk sağlama ve günümüz dijital dönüşüm ortamında başarılı olma için temel gereksinimlerdir. Güçlü IAM çözümleri uygulayarak organizasyonlar artırılmış güvenlik, geliştirilmiş verimlilik ve düzenlenmiş erişim kontrolü elde eder, dijital dönüşüm çağında başarılı olmak için güçlenirler.
 
 
Ali Malik GÜRBÜZ
 
İş Uygulamaları Müdür Yardımcısı - IBM